V Praze 24.7..2016

 

Pan MgA Martin Stropnický

Ministr obrany vlády ČR

 

Vážený pane ministře obrany vlády České republiky,

před Vaším odjezdem na summit NATO do Varšavy 8 - 9.7.2016 jsem Vám poslala  jménem Českého mírového fóra dotaz, zda na zasedání NATO budete jednat v souladu s Ústavou České republiky, zda budete dodržovat Chartu OSN a principy vztahů mezi státy Zakládajícího dokumentu Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a zda budete dodržovat Zakládající smlouvu NATO.

S potěšením jsme přijali Vaši kladnou odpověď.

Po dvou týdnech jsme se však z médií vůbec nedozvěděli, co jste vlastně na summitu NATO odsouhlasil. Proto mi dovolte dotázat se Vás, co jste odsouhlasil a jak se to nás občanů týká.

 

České mírové fórum

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D.

předsedkyně