Zemřel generálmajor Ing. Michal Gondek.

Vážení přátelé,

Dovolujeme si Vám oznámit, že v sobotu 26.srpna 2017, po těžké a krátké nemoci zemřel ve svých  nedožitých 83 letech  místopředseda Asociace Vojáci proti válce, Generálmajor Ing. Michal Gondek.                                                                                                                       

Do posledních dnů byl velmi svěží a s velkým zájmem o  společenské dění, o život v míru ve spravedlivém a bezpečném světě. Byl mimořádně společenský, obětavý, laskavý a velkorysý muž.

Celý svůj život věnoval službě vlasti v Československé lidové armádě. Od žáka vojenského gymnázia, až po řízení správy na Ministerstvu obrany ČR a působení ve velitelsko-štábních strukturách Varšavské Smlouvy. Po odchodu do důchodu se dále věnoval aktivní činnosti ve prospěch ochrany a upevnění míru, odvrácení válek a zajištění bezpečnosti občanů a státu. Mimo aktivní činnosti místopředsedy Asociace Vojáci proti válce tyto myšlenky prosazoval jako člen Svazu bojovníků za svobodu a Společnosti armádního generála Ludvíka Svobody. Byl zakládajícím členem Klubu generálů České republiky a přirozeným pojícím článkem ke Klubu generálů Slovenském republiky. V rámci zahraniční činnosti se aktivně podílel na spolupráci s Klubem generálů a admirálů Srbska a v Mezinárodním poradním výboru důstojníků v záloze a ve výslužbě.

V diskuzích o současných problémech, o narůstající hrozbě vzniku válečného konfliktu apod. říkal „Ľudia sa predsa nakoniec musí dohovoriť.“

Vážený kolego, za vše Ti ze srdce děkujeme a věříme, že se Tvé přání splní a lidé se domluví.

Republiková rada Asociace Vojáci proti válce.

 

_________________________________________________________________________

 

Major General Ing. Michal Gondek died

 

Dear friends,

 

We would like to inform you that on 26 August 2017, due to a short illness died Major General, Ing. Michal Gondek, Vice-Chairman of the Czech Soldiers against the War Association (83 years).

                                                                                                                                                                                                                                                                    

He was very fresh in his last days and was very interested in social life, in peace, in life in a justiciable and safe world.

 

He was a man who was extremely social, dedicated, kind and generous.

 

His whole life was devoted to the service of his homeland in the Czechoslovak People's Army.

 

He graduated from the Military High School, worked at the Ministry of Defense of the Czech Republic and worked in the Command and Staff Structures of the Warsaw Treaty.

 

After retirement, he worked actively to protect and consolidate peace, avert wars, and secure citizens and the state.

 

He was also a member of the Union of Freedom Fighters and the League of Army General Ludwig Svoboda.

 

He was a founding member of the Club of Generals of the Czech Republic and cooperated with the Club of Generals of the Slovak Republic. He actively participated in the cooperation with the Club of Generals and Admirals of Serbia in the International Advisory Committee of Officers in Retirement and Retirement.

 

He always said, "At the end, people always find common ground."

 

Dear colleague, thank you for everything from all over our heart and we believe that your wish will be fulfilled and people will come to terms.

 

Republic Council of the Soldiers against the War Association.

 

_________________________________________________________________________

 

Zemřel Mgr. et Mgr. Eduard Zeman - odborný poradce ČMF

Ivan David 


26. 6. 2017


Včera 25. 6. 2017 pozdě večer Eduard Zeman prohrál svůj boj se zhoubnou nemocí. Měl jsem ho rád a vážil jsem si ho. A nepřestávám si vážit. Budeme na něj vzpomínat jako na člověka inteligentního, vzdělaného, kritického, ale především slušného, charakterního. Byl typický introvert, řízený rozumem s jeho neúprosnou logikou, ale nechybělo mu emocionální zaujetí pro dobrou věc. Velmi mu záleželo na tom, jak bude společnost fungovat, co předáme budoucím generacím. 


Nejvíce se o člověku dozvíme v kritických situacích. Při vzpomínce na něj, jako na kolegu ve vládě a Poslanecké sněmovně si vybavuji zejména dvě. 

Tou první bylo noční jednání vlády (pokračování odročeného pravidelného jednání), na kterém jsme se ve 23 hodin dozvěděli, že se od České vlády ve lhůtě do půlnoci očekává souhlas s přelety armády USA přes území České republiky a s bombardováním Srbska s předpokládanými „vedlejšími škodami“ (míněno na civilním obyvatelstvu). Osoba, která to telefonicky sdělila ministrovi zahraničí, nemohla předpokládat, že vláda zasedá a bude se moci věcí zabývat. 

Eduard Zeman byl jedním ze tří členů vlády, kteří hlasovali proti (dva se zdrželi hlasování). 

Druhou bylo projednávání reformy veřejné správy (zřízení krajů, přesuny majetku a kompetencí). V rámci skupiny ministrů spadajících pod 1. místopředsedu vlády Špidlu, jsme si slíbili, že na jednání vlády vystoupíme proti předloženým návrhům, které by při realizaci měly velmi vážné důsledky (a po realizaci také mají). Šlo o to, že velké množství státního majetku mělo přejít pod kraje a mohlo se stát (a později také stalo) snadnou kořistí privatizačních loupežníků a obrovskou příležitostí pro téměř nekontrolovatelnou korupci. Převedení obrovských kompetencí na kraje mělo znamenat ještě větší bezmocnost státu v koncepčním řízení a v kontrole hospodaření. Na jednání vlády jsme s argumenty proti vystoupili jen já a Eda. Ptal jsem se o přestávce Vladimíra Špidly, proč mlčel, když slíbil, že přednese námitky. Odpověděl: „Protože jsem pochopil, že Miloš je rozhodnutej.“ 

Eduard Zeman se nebál jít do konfliktu ve prospěch věci a zřejmě v neprospěch kariéry. 

Ještě letos v zimě jsme si s Edou pěkně popovídali na pravidelném „zasedání Zemanovy vlády“ v Hodoníně. Zůstal stejný, mimo jiné kritický k nesmyslným projektům, například těm, které se dnes realizují jako vůle Bruselu. 

Před dvěma týdny jsem si na Edu vzpomněl. Chtěl jsem ho vyzpovídat pro NR s představou delší spolupráce, protože, jde-li nám o budoucí vývoj společnosti, pak je stav školství a vzdělávání stěžejní věcí. Dozvěděl jsem se, že leží v nemocnici a jeho stav je vážný… 

Původní text je ZDE:

http://www.novarepublika.cz/2017/06/zemrel-eduard-zeman-neokazaly-charakter.html

__________________________________________________________________________________

NEBEZPEČNÉ LETIŠTĚ V ČR

Zamyšlení emeritního prorektora Vysoké školy letecké ke specifickému přístupu vlády ČR

k zajištění bezpečnosti státu.

 

V Pardubickém regionu nám vyrostla výcviková základna cizích vojsk.

V pondělí 30. 01.2017, mne zaujal rozhovor v Halo novinách vedený Jaroslavem Kojzarem s předsedou Asociace Vojáci proti válce plukovníkem v. v. Jiřím Burešem.  Je to rozhovor velice zajímavý ve kterém se J. Bureš vyjadřuje věcně a fundovaně k postupnému ale velmi nebezpečnému narůstání počtu cizích vojsk na našem území, které se stává reálným ohrožením naší bezpečnosti a suverenity za stálé více odkryté podpory reakčních protiruských elementů ve vládě ČR a parlamentu. Nehodlám tento rozhovor analyzovat, ale chci se pozastavit nad skutečností, že v pardubickém regionu už nyní existuje dosti rozsáhlá základna cizích vojsk pod kuratelou USA a NATO, která se historicky a plíživě vyvíjí už více než patnáct let.

Jeden z prvních promyšlených pokusů amerických válečných dobrodruhů, realizovat své agresivní plány na území ČR byla výstavba strategicky významného radarového systému v Brdech. K realizaci tohoto záměru byl vypracován návrh smlouvy mezi ČR a USA, který měla podepsat tehdejší ministryně obrany Parkanová. Návrh této smlouvy jsme tehdy ve vedení asociace Vojáci proti válce důsledně systémově analyzovali a ostře proti ní vystoupili, protože dávala americké straně jednostranné výhody, včetně nekontrolovatelného počtu amerických občanů, zakamuflovaných jako příbuzní amerických expertů, pomocného personálu, řešení možných konfliktů amerických příslušníků výlučně v americké jurisdikci apod. (Tím jsme tehdy nemalou měrou přispěli k tomu, že smlouva musela být přepracována a plán na výstavbu radaru později zrušen.

Radar v Brdech měl být součástí protiraketové obrany USA a nikoliv vzdušného prostoru a cílů na území ČR. Prokázaly to přesné matematické výpočty expertů. Z toho vyplývá, že tento radarový komplex by byl pouze velkým rizikem pro bezpečnost ČR s nedozírnými následky zejména po středočeský region. Radarové systémy jsou „oči“ bojových komplexů a nikdo občanům ČR ani dotčeného regionu nevysvětlil, že právě proto by v případě válečného konfliktu byl nejen radar ale široký prostor kolem něj (celý středo a západočeský region) cílem drtivého protiúderu napadeného (Ruska) proti kterému agresivní politika USA a NATO je důsledně zaměřena a cílevědomě plánována, včetně využití atomových prostředků. Naštěstí se i přesto tehdy zvedla vlna nevídaného odporu obyvatelstva okolních obcí, který přerostl do celostátních rozměrů a byl korunován úspěchem ve formě zrušení tohoto válečného projektu, za nesmělé podpory tehdy nového prezidenta Obamy. (To bylo velkým zklamáním Českých protiruských válečných pravicových dobrodruhů, kteří se však nevzdali, jak lze vyčíst z tehdejších kusých zpráv pravicových sdělovacích prostředků.) 

V říjnu 2011 se tehdejší premiér Nečas na pozvání Bílého domu setkal s prezidentem Obamou v oválné pracovně Bílého domu. Při této příležitosti nabídl Nečas Spojeným státům možnost cvičit jejich vojenské piloty na vrtulnících Mi-17 ve prospěch tzv. mírových misí zejména v Afghánistánu, ve školícím středisku na území ČR. Nezastíral při tom, že tento projekt výcviku pilotů je „určitou náplastí na americké odstoupení od zájmu vybudovat v ČR a Polsku raketový deštník“. Přitom zdůraznil - cituji:“My jsme z hlediska strategické spolupráce mezi ČR a USA hodně politicky investovali do zapojení se k systému protiraketové obrany.“ „Projevil mimo jiné i lítost nad tím, že: „Po té co byl ten původní projekt zrušen, tak jsme naší vinou neměli připravenou jakousi náhradní paletu dalších možných kroků a strategických projektů, kterými bychom podpořili strategické partnerství mezi ČR a USA, a teď to musíme napravit.“ (Konec citátu.)

Tato podlézavost byla, podle mého názoru, nejen trapná a nedůstojná představitele suverénního státu, ale dokazovala už tehdy naznačenou paralelu s radarovým projektem v Brdech, kdy se dala především očekávat nerovnost postavení obou partnerů ve prospěch USA tak, jak to vyplývalo z návrhu smlouvy mezi ČR a USA o radaru, což se v následujících létech potvrdilo.

Podle Nečase, Americká strana jak na schůzce v Bílém domě, tak třeba při jednání se šéfem zahraničního výboru Senátu Johnem Kerrym, návrh na vznik aliančního centra na výcvik pilotů vrtulníků v Česku přijala vstřícně. Podle premiéra Nečase byla tehdy jednání o výcvikovém středisku, které by vzniklo v Pardubicích, teprve v počátku, byť Česko by je mohlo spustit hned. Již tehdy tam odborníci cvičili afghánské piloty. Z uvedených informací tedy jednoznačně vyplynulo, že jednání o této nabídce byla rozjeta už dávno před vrcholnou schůzkou obou státníků. Je tedy otázkou, jestli k takovému záměru a jednání dal souhlas parlament, zvláště když už vlastně na našem území probíhal výcvik Afghánských pilotů a proč byl takový záměr před národem utajován.

Souběžně s tím bylo už od roku 2010 jednáno o možnosti modernizace ruských vrtulníků řady Mi pro potřeby NATO a Evropské unie ve státním podniku LOM Malešice (Leteckých opravnách). Američané se k této iniciativě připojili a nabídli finanční podporu, vědce, techniky a letecké odborníky, jak už tehdy uvedl tehdejší náměstek ministra obrany Jan Fulík. Zde bylo zřejmě skryto několik významných záludností, vyplývajících z dosavadních zkušeností plynoucích z dlouholeté politiky USA v mezinárodních vztazích, ve kterých uplatňovali vždy své nadřazené zájmy bez ohledu na proklamované spojenectví. K zamyšlení stála především ochota americké strany připojit se k naší ??? iniciativě ( nebo se jednalo o požadavek USA, který naši poskoci iniciativně plnili?) a poskytnout např. finanční podporu,  která nebyla blíže specifikovaná. Je otázkou kolik nás tato „podpora“ stála, když se jednalo o projekt ve prospěch NATO, ve kterém každou „mírovou misi“ našich vojáků komplexně financuje náš stát a ne Američané. LOM už tehdy (údajně s finanční podporou USA) opravily 12 strojů typu Mi-17 a Mi-24 pro Afghánistán. Jak velká byla tato finanční podpora, kolik to stálo naši republiku a proč to nikdo našim občanům neřekl. Těm určitě nebylo jedno, že to šlo z jejich téměř prázdných kapes.

 Američané nabídli také vědce rovněž nespecifikovaných odborností. Podle našeho tehdejšího názoru nešlo o vojenské specialisty ale „specialisty“ kteří neměli vůbec žádný vztah k opravám letecké techniky, což se také později potvrdilo. V oboru oprav letecké techniky disponovala totiž ČR tradičně vědci a odborníky s dlouholetými zkušenostmi, kteří byli schopni řešit nejen složité problémy oprav ale i optimalizovat procesy řízení celého technologického procesu a činnosti leteckých odborníků. To vyvolává úsměv na tváři zasvěcených, protože konkrétně LOM a rovněž v Praze dislokované LOK (Letecké opravny Kbely) měly už tehdy zkušenosti z oprav letecké techniky v řádu desítek let, nehledě k tomu, že mohly navázat úzkou spolupráci s pracovníky LOT ( Leteckých opraven Trenčín), které realizovaly opravy celé řady různých typů vrtulníků včetně dopravních Mi-17, bojových vrtulníků Mi-24 a jejich zodolnění ve prospěch zahraniční mise v Afghánistánu.

Uvedená nabídka nebyla blíže specifikována. Možná to bylo považováno za předčasné a zbytečné, ale svědčilo to o hrubém podcenění kvality českých leteckých odborníků a leteckých opravářů a vyloženém ignorantství americké strany ale i neznalosti našich ministerských vyjednávačů. Pokud by naše strana souhlasila s „invazí“ amerických „odborníků“ předpokládali jsme s vysokou pravděpodobností, že za touto nabídkou je skryto plíživé vytvoření americké vojenské letecké základny na území ČR což další vývoj a současný stav plně potvrdil. Smutné je, že na naše varování tehdejší vláda ani parlament nereagovaly a republiku cílevědomě rozprodávaly.

Po ukončení „mírové mise“ v Afghánistánu bylo do ČR ruským velkokapacitním speciálem přepraveno (za naše finanční prostředky) 5 dopravních vrtulníků Mi 17, na kterých byla před zahájením mise, na naše náklady, provedena modernizace za 1,25 miliardy korun. Z toho asi polovinu stály západní přístroje, které jsme koupili. O jaké americké finanční účasti se tedy dá hovořit? To však není vše. Po návratu z Afghánistánu byly na těchto vrtulnících provedeny generální opravy financované naší republikou a potom předány (ne prodány), (podle informací z tisku,) do USA. Náklady v řádu miliard byly jistě hrazeny (jak jinak) našimi daňovými poplatníky.

            Z toho co bylo uvedeno vyplývá naprosto jednoznačně, že dosavadní pravicové i Sobotkova vláda  národu lžou a dále záměry americké agresivní politiky proti Rusku uvádí do života bez ohledu na rizika, která z toho pro národ vyplývají a bez ohledu na finanční prostředky které to stojí naše daňové poplatníky.

            Dnes už je situace taková, že se vláda ani neschovává, protože takový rozsah kolaborace s USA a jí ovládané NATO utajit nelze. Navíc počítají s tím, že za současné mezinárodní politické situace se stává dosažený výsledek nevratným. Od otevřených lží a podvodů se naši kolaboranti odklonili a snaží se národu vsugerovat, že jde především o jeho bezpečnost. Organizují proto okázalé návštěvy nejvyšších představitelů NATO.

            31. srpna 2016 se jedna taková návštěva, pode sdělovacích prostředků, s velkou pompou uskutečnila na pardubickém letišti za účasti velvyslance USA v ČR Andrew Schapira, kterému bylo umožněno si „zalétat“ na trenažéru a vytvořit tak zdání, že šlo v podstatě o jakousi exkurzi. Hlavním důvodem návštěvy však byla společná cvičení našich a zahraničních vojáků, která se tehdy na letišti uskutečnila. Nešlo tedy o nevinnou exkurzi ale spíš o důslednou inspekci a prověření stupně vycvičenosti a součinnosti našich i zahraničních útvarů a jednotek v centru leteckého výcviku, kde probíhalo společné cvičení příslušníků českého letectva, pilotů texaské národní gardy a řídících radarového navedení amerických vzdušných sil. V osmi vzájemně propojených kokpitech taktického simulačního centra procvičili vzdušné boje s využitím raket středního a krátkého dosahu. Tak to je už silná káva i na naše české poměry.

V závěru návštěvy velvyslanec Schapiro řekl: „Státní partnerský program Národní gardy a společný výcvik s evropskými jednotkami Armády USA jsou příkladnou součástí americko-českého partnerství. Se zájmem sleduji více takových příkladů, jak společná cvičení zvyšují vzájemnou důvěru a interoperabilitu mezi českými a americkými vojenskými jednotkami. Takové výměnné programy jsou stěžejní pro udržování a prohlubování našich vzájemných vztahů.“ (Jakým jsou rizikem pro bezpečnost republiky a obyvatel daného regionu už nikdo komentovat nehodlá)

Ve skutečnosti je rozsah kolaborace naší vlády s USA a špičkami NATO mnohem závažnější. Jak zjistili reportéři časopisu TÝDEN, obě země podepsaly tajnou dohodu, která Američanům de facto darovala výcvikový prostor Brdy. V Česku podle ní vznikne první americká vojenská základna velká jak okresní město. Z Německa a přímo z USA sem  má být  převeleno na 12 tisíc vojáků. Na území, které česká armáda pro nadbytečnost opustila, vybudují Američané plnohodnotnou vojenskou základnu. Jejím centrem se stane podstatně rozšířená obec Jince. Američané obsadí Brdy, o které česká armáda nestojí a kde byl v půli prosince zrušen vojenský újezd. Toto území bude vlastně americkou enklávou pod přímou správou amerického vojenského velení.  Tuto informaci by rád pan Sobotka dementoval, ale není důvěryhodný. „Šéf kriminálky Anděl, toho času ve funkci ministra obrany, to však nevidí jako problematické a řekl TÝDNU cituji: „Já bych zaprvé rád mírnil emoce. Nejde o nic jiného, než že jsme dali našim spojencům k dispozici území, které dlouhodobě nepotřebujeme a které má navíc bohatou vojenskou minulost a velmi složitě by se adaptovalo na jiné využití; Nenazýval bych to určitě podpisem nějaké tajné dohody za zády veřejnosti, je to jen potvrzení naší příslušnosti k NATO a já jsem za to rád.“ Konec citátu. Hle, ministr obrany místo toho, aby zajistil nedotknutelnost naší vlasti před cizími vojenskými hordami, jim otevírá brány dokořán a zakrývá to našim členstvím v NATO.

Proto členové sdružení Vojáci proti válce žádali poslance obou komor parlamentu, aby se o tento pochybný a pro naši republiku nákladný projekt zajímali a nedopustili neuvážené zvyšování bezpečnostních rizik, další ožebračování našich občanů, které naše - rádoby demokratická vláda - v rámci protilidových reforem protlačuje v parlamentu. Výzvy však nenachází, ani ve sněmovně ani ve vládě, žádnou odezvu. Hrozba vytvoření Amerických vojenských základen i na našem území je tedy reálná a je třeba se jí aktivně bránit. Aby se boj proti potenciálním základnám na našem území stal účinnějším, nestačí, aby protestovali pouze obyvatelé a starostové dotčených obcí a lokalit, ale aby se jim dostalo podpory všech obcí a celého národa. Nebezpečí hrozí nám všem.

V závěru  článku“ Bombardéry, bitevníky, tankery. „ z října m.r .jsem se pokusil formulovat především co proti cílevědomé expanzi NATO pod kuratelou amerických jestřábů dělat. Myslím, že nebude ke škodě věci to zde zopakovat. Jde především o následující kroky;

 1. Za hlavní cíl naší zahraniční politiky požadovat takovou, která povede k ukončení naší účasti v NATO a stanovit postupné kroky jak toho dosáhnout i přesto že víme, že Američané pro svou válečnou politiku udělají vše, aby takové úsilí znemožnili.
 2. Požadovat stažení našich vojáků ze všech zahraničních misí a nedovolit jejich účast na podobných provokacích jako je mise našich letců s Gripeny v pobaltských republikách nebo připravované působení na Islandu. Jejich účast v pobaltských republikách považujeme za hrubou a nebezpečnou provokaci proti Rusku, protože neexistují žádné důkazy o tom, že by tyto republiky Rusko vojensky ohrožovalo. Naši letci by si snad také mohli uvědomit, že by v případě konfliktu v této oblasti byli zničeni, aniž by jediný Ruský pilot přelétl do jejich vzdušného prostoru.
 3. Proti všem akcím podobného druhu organizovat důrazné protesty. Využít k tomu všech zákonných prostředků. i následující předvolební kampaň  a nedat svůj hlas těm stranám a kandidátům, které(ří) tuto válečnou politiku podporují nebo s ní souhlasí.
 4. Sjednotit všechny mírové síly a organizace a jejich mírové aktivity tak, aby protesty měly podstatně vyšší účinnost. Od poslanců žádat aby proti účasti naší země v podobných akcích důrazně protestovali na půdě poslanecké sněmovny a v senátu. Dobře si pamatovat jaké stanovisko ten který zástupce lidu zaujímá.
 5. Zvýšit účinnost protiválečné agitace a propagace. Využít k tomu všech dostupných zákonných metod a levicových informačních prostředků. Doporučuji, aby Haló noviny protiválečným informacím a článkům daly širší prostor v Naší pravdě, kdykoliv bude hodnotný protiválečný článek napsán.
 6. Vyzýváme všechny mírově orientované vojenské odborníky a vysokoškolské pedagogy, aby nestáli stranou mírového úsilí a bez ohledu na stranickou příslušnost využili možnost publikovat své protiválečné přesvědčení v levicovém tisku, který jim jako jediný může poskytnout prostor. Tím zabezpečit aby se pravdivé informace o nebezpečí válečné propagandy dostaly včas k co největšímu počtu občanů, včetně středoškolských a vysokoškolských studentů, kteří jsou touto lživou propagandou nejvíce zasaženi.
 7. Sjednotit úsilí všech protiválečných organizací k přípravě a realizaci rozsáhlých protestů proti válce před i v průběhu podobných akcí na našem území a vzdušném prostoru.  
  1. Své stanovisko zřetelně vyjádřit především ve volbách, aby se do zastupitelstev všech stupňů nedostali lidé, kteří tuto republiku nechají cizími vojenskými základnami obsadit.

 

Na závěr svých úvah chci všechny mírumilovné občany vyzvat, aby konečně procitli a důsledně se proti těmto záměrům postavili, protože brzy může být už více než pět minut po dvanácté.

V Praze 8. 02. 2017.                                          Plk. v.v. Prof. Ing. B. Svoboda DrSc,

                                                                                    člen asociace Vojáci proti válce

 

Čeští vojáci budou bojovat za Německo?

Elitní česká 4. brigáda rychlého nasazení bude podřízena německé 10. obrněné divizí. „Je to poprvé od roku 1918, kdy je část naší armády - a dokonce dobrovolně - podřízená Německu,“ říká předsedkyně Českého mírového fóra a bývalá analytička kanceláře vedoucího Úřadu vlády ČR Vladimíra Vítová.

Ministr obrany Martin Stropnický v Bruselu podepsal s německou kolegyní dohodu o přidružení české čtvrté brigády rychlého nasazení k velení německé obrněné divize. Smyslem dohody je připojení české jednotky k německé divizi tak, aby spolu mohly obě uskupení intenzivně cvičit a být také případně společně nasazeny. Jak se na podobnou spolupráci díváte?

 

Ministr Stropnický, ani hnutí ANO, jehož je ministr, nemá mandát podnikat podobné kroky. ANO není NATO! Jedná se o krok zcela zásadní a je nezbytné, aby o něm minimálně jednala Bezpečnostní rada státu, a aby začlenění české armády pod velení Německa odsouhlasil prezident Zeman, který je vrchním velitelem ozbrojených sil. A to už vůbec nehovořím třeba o stanovisku Poslanecké sněmovny ČR. Není mi však známo, že by se k tomu členové rady, či prezident, či poslanci jakkoliv vyjadřovali.

 

Proč se o tom nevedla vůbec žádná diskuse? Je to poprvé od roku 1918, kdy je část naší armády — a dokonce dobrovolně — podřízená Německu. V celé historii naší země jsme ještě nikdy nebojovali za Německo.

Mluvčí německého ministerstva obrany Boris Nannt tvrdí, že nejde o žádnou subordinaci, ale o přidělení k jedné německé divizi. Je přesto vhodné, aby čeští vojáci byli pod německým velením, ať se forma koordinace nazývá jakkoliv? Neutrpí tím autorita české armády?

Jestli se chceme vzdát své vlastní suverenity — na což se ovšem občanů České republiky rozhodně nikdo neptal — pak je tento krok ANO a ministra Stropnického do jisté míry srozumitelný. Prostě nás postupují Německu za našimi zády. Nejedná se pouze o autoritu české armády — jedná se o postupné oklešťování suverenity a samostatnosti naší země, které dělají současní vládní politici přímo před našimi zraky — a to za hlasitého mlčení sněmovny a bohužel i pana prezidenta.

Němci nám prý za vzor dávají Holandsko, které má pod německým velením už dvě třetiny vlastní armády. To znamená, že tento krok ministra Stropnického je patrně jen první v řadě při postupném předávání české armády pod německé velení.

Neměla by česká armáda upřednostňovat aktivnější spolupráci s tradičními, slovanskými partnery? Jednoznačně se nabízí třeba Polsko…

 

S tím naprosto souhlasím. Zařadila bych sem ale především Slovensko. Vše samozřejmě na základě spravedlivých bilaterálních smluv — nikoli apriorní podřízení armády jedné země zemi druhé.

 

Myslíte, že podobné německé obranné iniciativy mají souvislost s negativním vztahem amerického prezidenta Donalda Trumpa k NATO?

Nejsem si jista, že má prezident Trump negativní vztah k NATO — z jeho vyjádření toto nevyplývá. A vzhledem k výše uvedenému příkladu Holandska je zřejmé, že Německo se již desítky let postupně snaží přebírat otěže Evropy i v otázce bezpečnostní (nejen ekonomické). Souvisí to též s cílem — který prosazuje globální "elita" prostřednictvím oficiálních dokumentů OSN i EU — zničit národní státy.

A existence vlastní suverénní armády je jedním z hlavních atributů státu.

 

 ZDROJ ZDE: https://cz.sputniknews.com/nazory/201702164761678-Cesti-vojaci-boj-Nemecko/

Změna systému je nutná

Plukovník v.v. Jiří  Bureš – předseda Asociace Vojáci proti válce z.s.

 

Prezident USA Donald Trump se již ujal úřadu. O jeho prvních krocích jsou rozporuplné informace. Pokud informace, které se týkají uklidnění ve světě, budou alespoň trochu pozitivní, může dojít k uklidnění emocí také u nás, v České republice, a budeme se moci alespoň nějaký čas věnovat v klidu své práci.

 

Jsou ale důvodné obavy, že to tak není a nebude. Je sice pravda, že je třeba se ve zvýšené míře věnovat našim vnitřním problémům, kterých je spousta a nejsou malé, ale stávající systém plodí stále nové. Není ani pravda, že by bylo možno je řešit v klidu. Můžeme být klidní, když cizí vojska v Pobaltí zůstávají a jejich počet narůstá? Po připravované změně Ústavy se po našich silnicích budou nekontrolovaně pohybovat kolony cizích vojsk, naše nebe budou brázdit letadla nejen armád řady evropských států, ale také letadla Národní gardy dalších států USA.

 

S tím souvisí také možnost chemtrails a chemického geoinženýrství. Jsou zde připraveny a udržovány základny, které mohou být při kterémkoliv průjezdu cizími jednotkami obsazeny.

 

Necháváme zde v klidu působit základnu, ze které je řízena bojová letecká činnost na východním křídle NATO. A to včetně bezpilotních prostředků a dronů. O důležitosti této základny svědčí i inspekce, kterou na této základně provedl v minulém roce Andrew Schapiro (bývalý velvyslanec USA). Tato základna představuje nejen pro obyvatele města, ale také širšího okolí velké bezpečnostní riziko, protože vzhledem ke svému poslání bude zřejmě zařazena mezi první cíle odvety.

 

Necháváme si postupně vládou ukrást vše, čím můžeme tyto lumpárny eliminovat. V roce 2009 jsme si nechali ukrást zákon na ochranu míru současně s přijetím nového trestního zákoníku s platností k 1. 1. 2010.

 

Schválením vládou navrhované změny Ústavy a přijetím nových zákonů navrhovaných Vojenským zpravodajstvím se můžeme dostat do situace, že ze žalovatele se stane žalovaný – vláda přece bude postupovat v souladu s Ústavou a příslušnými zákony a jakékoliv jednání proti jejím opatřením může být penalizováno. Dosavadní projevy nesouhlasu s připravovanými změnami vláda ignoruje, a dokonce se ani neobtěžuje jakoukoliv reakcí na projevený nesouhlas.

 

Na co se tedy v této situaci zaměřit? Zcela jednoznačně  - na změnu systému! Rok nabitý volbami je zase před námi (ten minulý nebyl příliš úspěšný). To, co nás čeká, jsou totiž další a velmi důležité volby. Při nich můžeme dosáhnout začátku pokusu o změnu systému. Na to je potřeba se důkladně připravit. K tomu také plně využít jako jednu ze zásadních otázek otázku ochrany míru a odvrácení nebezpečí vzniku ozbrojeného konfliktu. To znamená zesílit úsilí proti další existenci NATO a proti podpoře všech nebezpečných aktivit USA zejména na evropském kontinentě.

 

Ale vrátím se k tomu, o čem jsem se už zmínil, tj. zvolení Trumpa prezidentem USA. Zda je možno očekávat změnu politiky USA, a tedy i pozitivní změnu v otázkách zachování míru a odvrácení válek. Některá jeho prohlášení jako kandidáta na prezidenta, jako například rozvíjení dobrých vztahů s Ruskem, nevnucování jejich způsobu života a jejich demokracie jiným státům, teze, že bezpečnost Evropy si musí Evropa řešit sama, a další znějí velmi sympaticky. Jde o to, k jaké korekci těchto prohlášení dojde u Trumpa jako prezidenta. A také, co mu bude dovoleno. V žádném případě nelze očekávat nějaké zásadní změny ihned, nebo v krátké době. Není přeci možné vyvést vojska do Pobaltí včera a zítra je stahovat. Nějaký náznak možných pozitivních změn je možno očekávat v horizontu několika měsíců.

 

Něco napoví také letošní summit NATO, který je sice avizován, ale tentokrát bez konkrétního data konání a bez udání alespoň orientačně projednávané agendy. V dubnu je výročí vzniku NATO, je tedy možno očekávat konání summitu v dubnu nebo květnu. Podle vyjádření šéfa NATO Jense Stoltenberga termín a agenda budou stanoveny po dohodě s prezidentem USA, místo konání: Brusel, sídlo NATO.

 

Další nápověda je možná od avizovaných setkání prezidentů USA a ČR. Otázka možných pozitivních změn je také závislá na tom, zda Trump bude uvažovat opravdu realisticky a USA bude vidět jako jednu z rozhodujících světových velmocí určujících společně s ostatními světové dění, nebo zůstane v zajetí vidiny USA jako světového hegemona. A to i v situaci slábnoucí pozice USA a sílící pozice Ruska a Číny. Konečné stanovení možného dalšího směřování světového vývoje bude zřejmé a možné až po dosud předpokládaném setkání Trump - Putin, a to možná několik týdnů, možná měsíců po summitu NATO.

 

V každém případě je v současné době nutné pokračovat a zesilovat kampaň proti NATO, usilovat o jeho rozpuštění (chcete-li zrušení). S tím souvisí kampaň proti rozmisťování cizích vojenských základen na cizích územích - průjezdy cizích vojsk a vojenské techniky přes cizí území a stejně tak přelety vojenských letadel. Souběžně s tím bude třeba zahájit a rozvinout diskusi k zajištění bezpečnosti Evropy a v bezpečné Evropě bezpečnost jednotlivých států. Bezpečnost Evropy znamená souhrn všech států Evropy včetně Ruska, bez patronace USA. Některé dosavadní »studie« chybně vypouštějí Rusko a staví je mimo Evropu. To vše je v souladu s deklarovanými zájmy Trumpa, tedy určitá podpora jeho snah, a je to také v souladu s dlouhodobými zájmy našimi.

 

Když však Trump od svých deklarovaných zájmů a cílů ustoupí, pak mu je bude nutno kulturně, ale důrazně připomenout. Pokud budeme chtít řešení některých zmíněných problémů prosadit, znovu opakuji, bude nutná změna systému. Tuto změnu dosáhneme i když zaměníme metodu »kalašnikov« důsledně metodou »parlament«.

 

Tím se dostáváme opět k volbám, které nás čekají a které musíme zvládnout lépe než všechny dosavadní. Nemůžeme si již dovolit se mýlit. Výběr kandidátů je sice na volebních subjektech, ale volit budeme my. Nebudu zde stanovovat kritéria kandidátů, domnívám se ale, že nejlepším kandidátem je ten, kdo se v dané problematice angažoval a osvědčil jednak své znalosti, ale také svou odvahu poprat se s obtížemi.

 

Nyní je prvořadým úkolem další existence, nebo lépe řečeno neexistence NATO a zajištění bezpečnosti Evropy a České republiky.

 

ČMF - rozhovor na Svobodném vysílači

2017-01-25 – PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D. - Reflexe ke zvolení Donalda Trumpa, geopolitické dopady americké zahraniční politiky, důkazy o financování Al-Qidy a ISIS západními vládami a další.

 

ZDROJ ZDE:
http://www.svobodny-vysilac.cz/?p=9817

O mír ve světě musíme usilovat

Ve světě je nyní všechno JINAK!

Dochází ke změně logiky sociálního chování a ke změně koncepce světového řízení a globalizace. To dokázaly americké volby, Brexit, volba prezidenta v Rakousku, Bulharsku, Moldávii a některé další události. Končí koncepce světa s jedním centrem a zbytkem světa jako kolonií. Končí koncept světa, kdy centrum nemá absolutně žádnou odpovědnost vůči tzv. koloniím, v nichž je ustanoveno vždy takové vedení, které umožňuje centru kolonie využívat a přesouvat veškeré zdroje do metropole. Končí systém koloniální světové vlády. Dnešní dny jsou de facto konkursem na nový postglobální svět.
Momentálně jde o konfrontaci dvou zásadních koncepcí - válečné (a tím velmi úzce souvisí globalizační koncepce) a mírové - tedy koncepce USA versus Ruska. Konkrétně se to nyní ale posunulo na NATO a Rusko, protože začíná být zřejmé, že USA a NATO možná už nebude jedno a to samé. NATO se obává, že Donald Trump sníží přítomnost amerických vojsk v Evropě. Nikdo nemá tak velké obavy z Trumpa jako NATO.
V současné době znamená pokrok v politice prakticky všude na světě jedině vývoj směrem k předání moci nad řízením státu občanům a k odebrání moci těm, kteří jí mají příliš mnoho a zneužívají ji ke svým vlastním cílům. Jiná cesta není. Národ je nejširší entita, se kterou jsou lidé schopni se smysluplně ztotožnit. Proti obhajobě společenských a národních zájmů i proti vlastenectví se útočí jako proti nacionalismu. Evropská elita tvrdí, že národy jsou příčinou válek, avšak příčiny válek jsou úplně jiné.
Šílenství, do kterého byl uvržen Západ pod vedením USA, je už pro lidi nepřijatelné. Světoví lídři si mysleli, že mohou přesvědčit lidi o tom, že válka je mír a že černá je bílá, ale nezdařilo se jim to. Došlo k zásadní změně ve vědomí lidstva.
Americké volby ukázaly, že lživá média hlavního proudu už opravdu nemají zdaleka takovou moc, jak se zprvu zdálo. Specializované průzkumy zjistily manipulaci s daty, které měly jednoznačným způsobem upřednostnit Hillary Clintonovou. Manipulace s daty a průzkumy veřejného mínění byly zjištěny například u NBC, CBS i CNN. Všechny „vylepšovaly“ voličské preference Clintonové. Takzvané výzkumy se tedy nemýlily, protože se o skutečné výzkumy vůbec nejedná. Jsou to jednoznačné nástroje manipulace. Na druhou stranu prakticky všechna alternativní média z různých míst světa upozorňovala na lepší pozici Donalda Trumpa. Tuto skutečnost potvrdil již několik týdnů před volbami také indický superpočítač "MogIA", který jasně předpověděl výhru Donalda Trumpa s 289 voliteli oproti Hillary Clintonové s 249 voliteli na své straně.
Dosud to bylo vždy tak, že prezidenti USA byli někomu za svoje zvolení zavázaní. S Donaldem Trumpem to je ale jinak. Bude se snažit zbavit „elit“, které ho ohrožují – neocons a liberálů. Týká se to i evropských „elit“, které už nebudou mít podporu USA. Proto je v EU takové zděšení. Evropská politická „elita“ má obavu, že se USA může se domluvit s Ruskem a Čínou bez nich. Tedy že USA začnou vést nezávislou mezinárodní politiku. Německý ministr Steinmeier dokonce „poradil“ Trumpovi, aby neplnil sliby, které dal svým voličům, a to obzvlášť v otázkách zahraniční politiky. Nejen, že se jedná o absolutní drzost, které se nesmí dopustit žádný ministr zahraničí vůči žádné zemi, ale skvěle to vypovídá o vztahu evropských politiků ke svým vlastním slibům, které dávají voličům v předvolební kampani.

Ruská federace nemá zájem na přímé konfrontaci.

Otázka války a zachování míru není jen záležitostí celostátní úrovně. Tyto problémy zajímají všechny občany! A to zejména v dnešní době - v době stále více rozdmýchávané válečné psychózy a hledání nepřítele. Denně v mediích slyšíme, vidíme a čteme, kde se válčí, kdo koho bombarduje a jak je třeba se připravit na válku, která je málem na spadnutí. Má snad v této situaci občanovi stačit sdělení ministra vnitra - cituji výňatek z výroční zprávy BIS: "Nemáme dnes informace, že by hrozil bezprostředně nějaký teroristický  útok, ale to neznamená, že můžeme být v klidu.“ Nechci v tomto směru pana ministra poučovat, ale bezpečnost občanů nespočívá pouze v tom, zda hrozí nebo nehrozí nebezpečí terorismu - i když nechci tuto otázku bagatelizovat. Ale válka je přece jen něco silnějšího. Napadá mě, co kdyby pan ministr použil alespoň jednu větu z Výroční zprávy jiné zpravodajské složky ČR – Vojenského zpravodajství - které m.j. kdysi patřilo mezi světovou zpravodajskou špičku. V analýze vojensko - strategických trendů evropských i neevropských států je uvedeno, cituji: „Ruská federace nemá zájem na přímé konfrontaci s jinými vojensko-politickými bloky, pokud nebudou ohroženy její životní zájmy.“ Jsem přesvědčen, že toto sdělení by občany uklidnilo. Mimoto by se nemusely hledat způsoby, jak zabránit údajnému „proruskému působení“ alternativních médií na myšlení českých občanů. To by se ale vládní elity musely zříci poslušného přitakávání rétorice Spojených států, avšak to je pro ně zřejmě i z osobních  důvodů nepřijatelné.

 

Narůstá psychóza strachu z války, doprovázená a také podporovaná častými velkými cvičeními a to i cizích armád na našem území. Zejména manévry cizích armád na našem území dávají podnět k různým úvahám, obzvlášť ve spojitosti s prioritami NATO, přijatými na summitu ve Varšavě. Tyto priority samy o sobě vzbuzují nedůvěru. Rozmístění vícenárodních sil na východním křídle NATO, budování černomořské flotily, nových protiraketových základen a prakticky obsazení pobaltských států. Navíc to vše v rozporu s platnými smlouvami o nerozšiřování NATO. Toto zákonitě musí vyvolat protiopatření. Dále je k tomu nutno přidat aktivní  zapojení AČR do probíhajících válečných konfliktů, nový zákon o ozbrojených silách ČR a některé další připravované zákony, v nichž je možno spatřovat omezení svobody informací apod. Nedobře také působí dlouhotrvající válečné konflikty, jejichž výsledkem je bezpečnostně neošetřená migrační tsunami, ale příčiny řešeny nejsou. To vše dohromady generuje neklid ve společnosti a obavy z budoucnosti. Stále více se potvrzuje, že stávající bezpečnostní architektura - jak regionální, tak v globálním měřítku - je nevyhovující a není schopna narůstající problémy řešit.

 

Stále se objevují noví vojenští a bezpečnostní  analytici, kteří však pouze popisují současný stav, ale bez hledání a stanovení příčin a východisek. Rozhodující pro válku, nebo mír, bude rozhodnutí USA, zda se smíří se skutečností ztráty role světového hegemona a spokojí se s pozicí jedné ze světových velmocí v dalším řízení světa.

 

K tomuto Zbygniev Brzezinski v pojednání „Vstříc globální restrukturalizaci“ uvádí: „Skutečnost je taková, že žádná skutečně „dominantní“ globální velmoc nikdy neexistovala do doby, než se na světové scéně objevila Amerika... Rozhodující novou globální realitou byl nástup Ameriky na světovou scénu, jako zároveň nejbohatšího a vojensky nejsilnějšího hráče. Během druhé poloviny 20. století se jí žádná jiná mocnost ani nepřiblížila. Ta éra teď končí.“ 

 

O tomto problému také hovoří prof. Oskar Krejčí ve  stati „Čeká nás nový svět. V něm bude Západ hrát druhé housle!" Prof. Krejčí uvádí: „Předně, Spojené státy nejsou a nemohou už být hegemonem, jakým byly po skončení studené války. A za druhé, nikdo nemůže Spojené státy na pozici hegemona nahradit. Svět je a bude multipolární. Mocnosti se musejí naučit v novém světě žít. Přesněji řečeno, měly by se naučit." 

 

Z dosud probíhajícího vývoje v oblasti globální bezpečnosti, ze které se odvozuje bezpečnost regionální, lze vyvodit dvě zásadní možnosti dalšího vývoje:

 

1. USA uznají ztrátu role hegemona dalšího řízení světového vývoje a zařadí se k ostatním velmocem,  především  Rusku a Číně, a ke společnému rozhodování. Tento vývoj může trvat poněkud déle a v tomto období bude ještě docházet k lokálním nebo regionálním střetům;

 

2. USA se nespokojí s rolí jedné ze světových velmocí ve společném řízení světových procesů a budou dále usilovat o roli hegemona. Toto období může být poměrně krátké, zakončené střetem, ve kterém se USA nemusí utkat pouze s Ruskem, ale i s Čínou a možná i dalšími regionálními mocnostmi. Byla by to sebevražda USA a možná i světová katastrofa.

 

Je tedy nezbytné, dát Spojeným států zcela zřetelně na srozuměnou, že přestávají být hegemonem a svět se nebude řídit podle jejich představ. Je třeba dál stupňovat mírové aktivity v rámci kampaně proti NATO (s vyvrcholením v dubnu příštího roku k výročí založení NATO). V rámci předvolební prezidentské kampaně USA jsme poslali předsedovi Sněmovny reprezentantů Kongresu Spojených států dopis, ve kterém upozorňujeme, že případný konflikt bude mít na území a občany USA stejný dopad, jako v Evropě. Je třeba akce proti NATO, směřující k oslabení postavení Spojených států na mezinárodním fóru, realizovat v širším mezinárodním měřítku.

 

Asociace Vojáci proti válce vystupuje s výše uvedenými požadavky i na mezinárodním fóru již řadu let. A zcela určitě by se podobné požadavky našly i v archivních materiálech KSČM z 90. let minulého století, tedy  ještě před vstupem ČR do NATO, kdy se naše země pokoušela navrhovat východiska, aby se zabránilo válečným konfliktům.

 

plk. v.v. Jiří Bureš, předseda Asociace Vojáci proti válce

Totální selhání, pomalá smrt EU. Místopředseda Českého mírového fóra sděluje, o jakou katastrofu se jedná.

J.Bureš a V.Vítová o zasedání SRM na Kypru

Zasedání Světové rady míru na Kypru ve dnech 9. - 10. září 2016

Jednání se zúčastní členské organizace tří regionů -  Evropy a Středního a Blízkého východu. SRM vychází z toho, že současná politická situace v těchto regionech je vytvořena agresívní destabilizační politikou, podporovanou USA, NATO, EU a jejich spojenci. Všechny tři regiony jsou výbušné a je nutné se společně domluvit, jak zabránit světovému válečnému konfliktu.

Navržené body programu:

Odpor proti zvýšené přítomnosti USA / NATO v severní Evropě a odmítnutí strategie pronikání k Ruské federaci.

Jednání o imigraci s cílem soustředit se na fakt, že existují příčiny a osoby odpovědné za stávající situaci a že imigrace nic neřeší.

Návrh zlepšení výměny informací a sbližování společných iniciativ mezi členskými organizacemi SRM.

Rada pro mír a spolupráci z Portugalska, která je evropským regionálním koordinátorem, navrhne jako regionálního koordinátora SRM na Středním východě Radu pro mír a solidaritu Palestiny.

Závěrečným bodem pak bude příprava na Světové shromáždění za mír, které se má konat od 17. do 20. listopadu v Brazílii a návrh politického prohlášení o světovém míru jako jediném řešení pro lidstvo.

Světové shromáždění se vysloví proti militarizaci mezinárodních vztahů, proti jaderným zbraním, proti cizím vojenským základnám, proti NATO a přetrvávání kolonizace a okupace zemí i proti světové hegemonii USA a jejich spojenců. Světová rada míru hodlá na svém shromáždění v Brazílii formulovat Nový světový řád, založený na suverenitě lidu a mezinárodním právu, na spravedlnosti a především na míru!

Kromě evropských zemí a Turecka potvrdili účast zástupci z Jordánska, Libanonu, Íránu, Iráku, Egypta, Palestiny, Sýrie, Bahrajnu, Izraele a Súdánu, Za Českou republiku se jednání na Kypru zúčastní předseda Asociace Vojáci proti válce plukovník Jiří Bureš a předsedkyně Českého mírového fóra Vladimíra Vítová.

_________________________________________________________________________________

Světová rada míru byla založena po Druhé světové válce v letech 1949 - 1950 členy odboje proti nacistickému fašismu. Současná SRM se odvolává na jednoho ze svých zakladatelů  Frédérica Joliot-Curie, který řekl, že není možné, aby jednotlivec zabránil válce, ale musí se jednat o snahu všech národů. Prosazoval spolupráci a solidaritu mezi národy na základě svobody, rovnoprávnosti a míru.

 

V Praze dne 7. 9. 2016

 

 

Článek vyšel též zde:

http://www.czechfreepress.cz/vase-free-zona/zasedani-svetove-rady-miru-na-kypru-ve-dnech-9-10-zari-2016.html

a zde:

http://www.novarepublika.cz/2016/09/zasedani-svetove-rady-miru-na-kypru-ve.html

 

 

Je ČR řízena armádou NATO? Dotaz ministrovi obrany.

Vážený pane ministře,

 

v roce 1989 pro mne jako pro vysokoškolského studenta byla největší motivací k protestům snaha osvobodit svoji zemi od cizích, tehdy sovětských vojsk. K tomu jsem přispěl při svém následujícím působení v armádě, kdy jsem se přímo podílel na převzetí VVP Milovice od odcházejících okupačních vojsk. Nelze mne tedy podezírat z loajality k Rusku, nebo dokonce k ruskému vojsku.

 

Při svých životních zkušenostech jsem však velice znepokojen nadcházejícím cvičením leteckých sil NATO včetně strategických bombardovacích sil na našem území. Za alarmující považuji také vyjádření mluvčí generálního štábu, že civilní politické složky pouze vezmou na vědomí vojenské plány cizích armád na našem území. Tato situace poukazuje na to, že civilní vláda podléhá vojenskému řízení, jako by se naše země nacházela ve válečném stavu.  Navíc se jedná o řízení cizí armádou, což považuji  za vyjádření okupace a podřízení tomuto stavu za vlastizradu.

 

Když jsem volil Vaše hnutí, ano, věřil jsem, že bude líp. Ale nepředstavoval jsem si to tak, že povolíte cvičení cizích armád, které se svým pojetím velice podobá cvičení Vltava 67. V tomto ohledu se shodneme s velkým množstvím mých klientů a známých, mezi kterými jsem pro Vás získal skutečně nemalé množství voličů, kteří Vám dali svůj hlas v minulých volbách.

 

Jsem (a zdaleka nejenom já) toho názoru, že ten, kdo podepsal zvací dopis pro cizí vojsko, se zachoval prakticky stejně, jako někdejší soudruzi Štrougal, Biĺak a Indra, kteří v zájmu svých politických ambicí povolili nejprve rozsáhlé cvičení cizích vojsk a následně jejich dočasné umístění na  území našeho státu.

 

Vážený pane ministře, žádám Vás, abyste prosím vzal v úvahu, že toto cvičení je dalším počinem, kterým se zvyšuje napětí v Evropě a přibližuje naši civilizaci k riziku válečného konfliktu s fatálními následky nejenom pro naši zemi, ale pro celou civilizaci. Jako kulturně činný pracovník jistě znáte film Na břehu s Gregory Peckem. Ve Východní Evropě sice nedošel žádného zvláštního ocenění, ale jeho umělecká  a varovná hodnota (stejně jako remaku z roku 1990) je, myslím, nezpochybnitelná.

 

Věřím, že k obhajobě zmíněného cvičení a přítomnosti cizích vojsk nebudete používat podobné fráze o spojeneckých závazcích, jako používali politruci „armád socialismu a míru“.

 

Uvědomte si, prosím, že Váš postoj je důležitý pro voliče Vašeho hnutí a že pro značnou část Vašeho voličstva je tak rozsáhlá přítomnost cizích vojsk (aniž by nás současně chránila proti skutečnému nebezpečí hybridní války, která již v Evropě probíhá) naprosto nepřijatelná.

 

S úctou

 

MVDr.  Zdeněk Cvrček        

 

V Liberci dne 2.9.2016

 

Venezuela volá o pomoc a Světová rada míru reaguje: USA jsou pro Venezuelu hrozbou.

Asociace Vojáci proti válce a České mírové fórum obdržely žádost Světové rady míru o vyjádření podpory legálně zvolenému vedení země, v čele s prezidentem  Nicolásem Maduro, a tuto žádost podpořily. Světová rada míru odmítá praxi USA  -  vměšovat se do vnitřních záležitostí jiného státu a dosáhnout  změny režimu.

USA mají v blízkém okolí Venezuely13 vojenských základen a utrácejí miliardy dolarů ročně na financování americké Agentury pro mezinárodní rozvoj (USAID) a National Endowment for demokracie (NED), skrze něž podporují a sponzorují destabilizaci demokratických a ústavních vlád Latinské Ameriky.

Skupiny takzvané opoziční venezuelské pravice, podporované USA, provádí kriminální činnost  a snaží se o převrat. Podporují násilí včetně atentátů, ekonomické sabotáže a mediální manipulace za účelem připravit veřejné mínění na cizí zásah.

SRM odsuzuje tyto provokativní akce, která mají propuknout v plné šíři dnes, 1. září, pod názvem: "Taking of Caracas".

Je zřejmé, že opozice je  podporována Spojenými státy. USA mají ve Venezuele dlouhodobě své strategické zájmy. Těmto ekonomickým zájmům ale bohužel stojí dlouhodobě v cestě úsilí předcházejícího  i současného prezidenta. Jde o důsledné pokračování a  prosazování  tzv. „bolívarských“ tradic, tedy snah o vymanění se států Jižní Ameriky ze závislosti na USA.

Barack Obama pronesl před rokem slova, že Venezuela představuje mimořádnou hrozbu pro národní bezpečnost a zahraniční politiku Spojených států. Avšak Světová rada míru konstatuje, že Spojené státy představují hrozbu pro Venezuelu a její lid.

 

Praha 1.9.2016                                                                                 

Jiří Bureš, Asociace Vojáci proti válce

Vladimíra Vítová, České mírové fórum

 

Text byl publikován též zde:

http://www.novarepublika.cz/2016/09/venezuela-vola-o-pomoc-svetova-rada.html

a zde

http://czechfreepress.cz/vase-free-zona/otevreny-dopis-spolku-sjednoceni-premieru-sobotkovi.html

 

 

Rozhovory členů ČMF na Svobodném vysílači CS

 

Pořady jsou ke stažení zde:

25.08.2016: 

http://www.svobodny-vysilac.cz/?p=7890

https://www.youtube.com/watch?v=HKMazFjbNQM

 

23.08.2016: http://www.svobodny-vysilac.cz/?p=7877

 

 

Bombardéry, bitevníky, tankery... USA vyšlou do Česka chlouby své armády


Americké velení vyšle do Česka ve dnech od 30. srpna do 20. září, do šesti oblastí - vojenských výcvikových prostorů a letišť strategické bombardéry B-52 a B-1, bitevní vrtulníky Apache a létající tankery na rozsáhlé třítýdenní cvičení Ample Strike, do kterého bude zapojeno sedmnáct zemí. 
Údajným cílem je prověřit hlavně předsunuté letecké návodčí, (tzv. faky - Forward Air Controller), kteří navádějí letouny na cíle ke zničení. Pomocí dvou létajících tankerů pro doplňování paliva za letu si je mimo amerických bombardérů vyzkouší také čeští stíhači s Gripeny a němečtí se stroji Tornado.


Stručná informace serveru zde:  (ze dne 28. července 2016). 
Je smutné, že tak závažnou událost nepředložila vláda národu mnohem dříve. Zřejmě sama ví, že se nemá čím chlubit. 

Oč tedy jde?

Podle „šéfa cvičení“ pana Bauera „…je účast vzdušných sil Spojených států amerických klíčová. Ta podle něj přidává celému cvičení značnou hodnotu. (Podle mého názoru bude také klíčové řízení cvičení v jejích rukou.) 

Cvičení bude kompletně zajišťovat „česká armáda“. Logistické zabezpečení budou poskytovat téměř všechny její složky. (To věřím, protože my vlastně žádnou armádu ani nemáme, ale toto dobrodružství nás bude stát stovky milionů, pro které bychom měli užitečnější uplatnění.) 

Z cílů, které v dokumentu byly publikovány, vyplývají nesporné agresivní cíle, které jsou vlastně otevřenou přípravou na válku. Z jejich hrubé analýzy např. vyplývá: 

Jde o bezprecedentní provokaci USA, která je zaměřená proti Rusku. Svědčí o tom skutečnost, že cvičení se bude odehrávat ve vzdušném prostoru států západní Evropy, majících většinou společnou hranici s Ruskem i přesto, že se ho nezúčastní Slovensko (člen NATO) a Ukrajina, která členem není. 

Zkusme si představit, jaká by byla reakce zejména USA a jejich vazalských satelitů, kdyby rusové připravili cvičení svých vzdušných sil kupříkladu na Kubě, nebo ve Venezuele. (nemuseli by tam tahat letectvo žádné jiné země.) 

Ano taková reakce je skutečně nepředstavitelná a byla by pro ně důvodem k otevřenému ozbrojenému konfliktu. Jejich velmi nebezpečná a odporná protiruská propaganda dští oheň bez jakýchkoliv skrupulí kdykoliv proběhne cvičení například omezených vojenských útvarů třeba jen 20 km od hranic s Ukrajinou. Je to snad srovnatelné s tím co nyní proběhne ve vzdušném prostoru ČR? 

Přestože naše vojenská doktrína nedefinuje ani náznakem pojem nepřítele naše vazalská vláda akceptuje válečnou propagandu USA, která je naprosto jednoznačně zaměřená proti Rusku. 

Využívá k tomu velmi průhledných lží, které bohužel naše sdělovací prostředky bez jakýchkoliv analýz prezentují do nekonečna našim občanům (podle Goebbelsovské metody „Stokrát opakovaná lež se stává pravdou“.) 

Je velmi smutné, ale i logické, že se její kořínky zachycují především mezi naší mládeží, která nepoznala válku a mnozí mladí lidé vůbec neví, kdo nás osvobodil od fašistického Německa. 

Budou prověřováni předsunutí letečtí návodčí, kteří budou cvičeni k tomu, aby dokonale zvládli i nejmodernější a nejúčinnější techniku, zejména malé bezpilotní prostředky – drony. 

Jejich pomocí se z blízkosti hranic s Ruskem mohou podívat do jeho hlubokého zázemí a nejutajovanějších lokalit, protože v Rusku, které Američani vyhlásili za svého jediného nepřítele, chtějí také ničit cíle na jeho území a k tomu zneužít i předsunuté oči našich návodčích. 

Na území ČR a dalších amerických satelitů tento průzkum dělat nepotřebují, protože jejich vazalské vlády jim jakoukoliv informaci poskytnou a nechají je vlézt i do nejutajovanějších velitelských stanovišť a trezorů, jak to udělal Havel bezprostředně po „sametovém“ převratu. 

Američané mají dokonale zvládnutou techniku doplňování paliva za letu a nepotřebují to cvičit na nějakém cvičení nad Evropou. Ti potřebují především ovládnout vzdušný prostor co nejblíže k hranici s Ruskem a naučit to hlavně piloty svých satelitů, protože ti v případě válečného konfliktu ponesou svou vlastní kůži na trh. Své letce nad území Ruska posílat nebudou a špinavou práci agresorů budou dělat jejich satelity. (Přesně tak jak praví polské přísloví … budou trhat kopřivy cizíma rukama.) 

Toto cvičení není jenom promyšlenou provokací ale počátek cílevědomého úsilí Amerických válečných dobrodruhů vybudovat letecké úderné síly především na území svých satelitů co nejblíže k hranicím Ruska a současně se zbavit přebytků svých zbrojních arzenálů. 

Domnívají se, že tím v případě rozpoutání ozbrojeného konfliktu s Ruskem uchrání své území před odvetným úderem, který by měl být v prvé řadě směrován na země velitelská stanoviště a válečná ohniska na území evropských států, především těch, které se v takovém konfliktu ve prospěch Američanů budou angažovat. 

Uvědomují si tyto skutečnosti naši mnozí vládní dobrodruzi a poslanci, že svou podporou takových „cvičení“, nebo shovívavým mlčením k jejich realizaci, vystavují pro budoucnost celý národ smrtelnému ohrožení, pokud Americkým válečným zločincům podaří konflikt s Ruskem rozpoutat? 

Stačí jenom osvěžit svou paměť a ujasnit si souvislosti. Není to snadné, protože skutečné Americké záměry a plány na ochromení naší armády a bezpečnosti republiky nebyly otevřeně prezentovány a všechny kroky byly pečlivě koordinovány a řízeny ze zahraničí. Jejich vykonavateli a především propagátory byli naši disidenti pod praporem prolhaného Havla. 

Jedním z prvořadých zájmů nových amerických „přátel“ bylo proniknout do nejtajnějších trezorů ministerstva obrany a velitelských stanovišť řízení armády zejména protivzdušné obrany státu. Měli to velmi snadné, protože tehdejší „velitel ozbrojených sil“ Havel umožnil zpřístupnit tyto objekty americkým vojenským specialistům a na Ministerstvu obrany jim byly vyčleněny kanceláře, vytvořena potřebná pracoviště a pracovní zázemí. Současně byla prozrazena jména pracovníků naší rozvědky, a to vše lze kvalifikovat jako zločin mimořádného rozsahu. 

Druhým krokem byla úporná snaha Americké vlády o vystoupení Československa z Varšavské smlouvy a její cílené zrušení. O to se zasloužili velkou měrou naši „vlastenci“ v čele s Kocábem. Pomohla tomu dohoda mezi Gorbačovem a tehdejším prezidentem USA, že budou rozpuštěna obě seskupení Varšavská smlouva i NATO.

Dnes víme, že to byla promyšlená lež. NATO rozpuštěno nebylo a tím byla narušena vojenská rovnováha ve prospěch Američanů. 

Třetím krokem byla likvidace raketových vojsk protivzdušné obrany státu, vyzbrojené na tehdejší dobu moderními a vysoce účinnými raketami „Země – Vzduch“, ze kterých měli Američané velké obavy. 

Čtvrtým krokem byla likvidace ženijního a železničního vojska, které bylo schopno v případě konfliktu, velmi rychle a účinně obnovit poškozené nebo postavit nové objekty pro týlové zabezpečení vojsk a umožnit překonávání vodních toků a zamořených oblastí. Tato vojska velmi účinně pomáhala při živelních pohromách a výstavbě dopravní infrastruktury v mírových podmínkách. Jejich absence při katastrofálních záplavách byla více než citelná. 

Pátým krokem byla cílevědomá likvidace letectva, jehož piloti patřili na světě k nejlépe vycvičeným. Ještě v padesátých létech Američané drze narušovali náš vzdušný prostor a nebrali v úvahu žádnou oficiální protestní nótu tehdejší vlády. Od okamžiku varování, že jejich letadla budou sestřelena, byly k této nótě přiloženy fotografické záznamy narušitelů z palubních fotokulometů. To je přesvědčilo o tom, že naši piloti jsou prvotřídně vycvičeni. 

Jedním z významných kroků vedoucích k nezadržitelné likvidaci armády, byla cílevědomá a systematická likvidace jejího velitelského sboru na všech stupních velení a u všech druhů vojsk, protože pro nové „přátele“ nebyli zárukou spolehlivého plnění amerických představ. 

Významným způsobem k tomu přispěli všehoschopní kariéristé, kteří zavětřili příležitost dostat se k lepším funkcím a kteří už dávno upadli do zapomnění. 

To byla dlouhá etapa cílené destrukce naší armády a velmi kvalitního a účinného obranného systému. Umožnili to mimo jiné i tehdejší diletantští a neschopní ministři obrany počínaje panem Dobrovským, který měl nejvyšší vojenskou kvalifikaci získanou na škole Jana Žižky z Trocnova. 

Po něm následovala série lidoveckých ministrů. Celou škálu těchto „vysoce kvalifikovaných vojenských odborníků“ uzavírá „šéf kriminálky Anděl“, který si dělá ambice na funkci prezidenta a vrchního velitele ČS branné moci. 

Nad tím vším skutečně zůstává rozum stát. Ukázalo se to však jako velmi účinné pro splnění dílčích amerických cílů, které vedly k současnému stavu - podstatné ztrátě suverenity a bezpečnosti, kdy vlastně žádnou bojeschopnou armádu, která by ji garantovala, nemáme, ať se nám to líbí nebo ne. 

Nyní prožíváme etapu druhou. Ta byla v podstatě odstartována naším vstupem, podle nejen mého názoru, do největší zločinecké organizace – NATO. Uskutečnilo se to bez souhlasu lidu této země – bez referenda, jehož výsledky by tomu mohlo zabránit.. 

Od té doby se naši vojáci na pokyn USA, (které tuto organizaci mají ve svých rukou), zúčastňují řady zahraničních vojenských misí, které s naší obranou nemají nic společného. 

Za americké zájmy položili už řadu životů anebo se vrátili domů zmrzačeni. Tvrzení, že je to daň za naši bezpečnost jsou naprosto nesmyslná. Naopak, každá taková mise na území islámských států je potenciálním rizikem pro následnou pomstu teroristů, která se nám dosud vyhýbá. 

Pokud se vyskytnou hlasy (a není jich málo) že by se naše armáda podobných dobrodružství měla vyvarovat, a vláda by je měla důsledně odmítat, jsou vyvraceny tvrzením, že je to naopak naší povinností jako člena NATO. 

Američané své vojáky odvolávají z Iráku, Afghánistánu a jejich místo zaujímají jejich satelity. Že každá taková mise je financována z peněz našich daňových poplatníků není třeba zdůrazňovat. Na základě hrubé bilance od počátku, nás naše členství v NATO stálo řádově desítky miliard korun. 

S tím se však naše vlády nechlubí a nikdo také neuvádí, že těmito prostředky by se daly řešit problémy ve školství, zdravotnictví, důchodovém zabezpečení a řadě jiných oblastí, ve kterých se peníze nedostávají. 

To však je pro americkou soldatesku ještě málo. Nyní je veden nevybíravý tlak na všechny členské země, aby zvyšovaly výdaje na svou „obranu“. Znamená to přelévat do bezedné a stále prázdné pokladny NATO další desítky miliard, které by odlehčily zadluženým Američanům a umožnily jejich vojensko-průmyslovému komplexu vyvíjet stále ničivější vojenské útočné prostředky, které by měly být nasazeny proti Rusku. 

Své místo vtom sehrává také dlouho plánované letecké cvičení sedmnácti států na našem území, které bude rovněž financováno z našeho rozpočtu. Vždyť jsme přece členy tohoto seskupení a někteří stratégové jej nazývají „Cvičením České NATO“. Měli bychom na to být hrdí? Velmi brzy bude rozvinuta rozsáhlá propagandistická kampaň, aby se toto přání naší militaristické reakce naplnilo. Co proti tomu všemu můžeme udělat? 

1. Proti všem akcím podobného druhu organizovat důrazné protesty a využít k tomu všech zákonných prostředků. 

Využít k tomu i následující předvolební kampaň do krajských zastupitelstev a nedat svůj hlas těm stranám a kandidátům, které(ří) tuto válečnou politiku podporují nebo s ní souhlasí. Sjednotit všechny mírové síly a organizace a jejich mírové aktivity tak, aby protesty měly podstatně vyšší účinnost. 

2. Od poslanců žádat aby proti účasti naší země v podobných akcích důrazně protestovali na půdě poslanecké sněmovny a v senátu. Dobře si pamatovat jaké stanovisko ten který zástupce lidu zaujímá. 

3. Za hlavní cíl naší zahraniční politiky požadovat takovou politiku, vedoucí k ukončení naší účasti v NATO a stanovit postupné kroky jak toho dosáhnout i přesto že víme, jak moc naše území Američané pro svou válečnou politiku potřebují a udělají vše proto, aby takové úsilí znemožnili. 

4. Požadovat stažení našich vojáků ze všech zahraničních misí a nedovolit jejich účast na podobných provokacích jako je mise našich letců s Gripeny v pobaltských republikách nebo připravované působení na Islandu. Jejich účast v pobaltských republikách považuji za hrubou a nebezpečnou provokaci proti Rusku, protože neexistují žádné důkazy o tom, že by tyto republiky Rusko vojensky ohrožovalo. 


Naši letci by si snad také mohli uvědomit, že by v případě konfliktu v této oblasti byli zničeni, aniž by jediný Ruský pilot přelétl do jejich vzdušného prostoru. Měli by také vědět, že taková jejich mise stojí náš finanční rozpočet velké finanční prostředky. 

5. Zvýšit účinnost protiválečné agitace a propagace. Využít k tomu všech dostupných zákonných metod a levicových informačních prostředků. Doporučuji, aby Haló noviny protiválečným informacím a článkům daly prostor v Naší pravdě, kdykoliv bude hodnotný protiválečný článek napsán. 

Vyzývám všechny mírově orientované vojenské odborníky a vysokoškolské pedagogy, aby nestáli stranou mírového úsilí a bez ohledu na stranickou příslušnost využili možnost publikovat své protiválečné přesvědčení v levicovém tisku, který jim jako jediný může poskytnout prostor. 

Tím zabezpečit aby se pravdivé informace o nebezpečí válečné propagandy dostaly včas k co největšímu počtu občanů, včetně středoškolských a vysokoškolských studentů, kteří jsou nejvíce zasaženi nenávistnou propagandou proti Rusku. 

6. Sjednotit úsilí všech protiválečných organizací k přípravě a realizaci rozsáhlých protestů proti válce před i v průběhu nastávajícího leteckého cvičení sedmnácti států na našem území a v našem vzdušném prostoru. 
 
Plukovník v.v. ProfIng. Bohumil SvobodaDrSc., Asociace Vojáci proti válce

Dopis adresovaný Paulu Ryanovi, předsedajícímu Sněmovně reprezentantů Kongresu USA

Paul  RYAN

Speaker of the United States House of Representatives

Kongres USA Sněmovna reprezentantů

Předsedající sněmovně reprezentantů

________________________________________________________________________

Excellence, 

obracím se na Vás z pověření Republikové Rady Asociace Vojáci proti válce, jehož jsem předsedou a které sdružuje zainteresované generály a důstojníky Československé armády a České armády ve službě i mimo službu, usilující na základě svých životních zkušeností a praktických odborných znalostí o řešení mezinárodních sporů mírovou cestou, odvrácení válek a upevnění světového míru v souladu s Chartou OSN.

 

Obracím se na Vás v naléhavé záležitosti, tj. ohrožení míru nejen na evropském kontinentě, návratu ke studené válce v daleko širších a nebezpečnějších rozměrech a  reálného nebezpečí vzniku válečného konfliktu s nedozírnými následky. Musím bohužel konstatovat, že toto ohrožení je důsledkem neprozíravé politiky současné administrativy USA, praktikované již v podstatě od rozpadu bipolárního uspořádání světa. V tomto směru jsem ochoten vést i diskusi. Kritika této politiky se ozývá i u realisticky, demokraticky a lidsky uvažující části občanů a politiků USA, mezi něž si dovoluji zařadit i Vás. Proto si dovoluji obrátit se na Vás s tímto problémem. 

 

Jde o závěry Summitu NATO obsažené v přijatých prioritách. Plnění těchto priorit  prakticky znamená přípravu na válku se všemi důsledky. Celá východní, severní i jižní Evropa se stane jedním obrovským vojenským táborem s neusále se přemisťujícími vojenskými jednotkami. Zvýší se přítomnost Vašich vojsk na Evropském kontinentě. Zvýší se zbrojní výdaje. Obyvatelstvo je systematicky připravováno na válku. Jako hlavní nepřítel je označováno Ruska – Váš hlavní spojenec v boji proti fašismu.

 

Dovoluji si Vaši pozornost obrátit k některým faktům:

 

-          z celkového počtu cca 60,000.000 obětí za 2  světové války bylo 43,440.600 Evropanů a 418.000 občanů USA.  Z Evropských obětí bylo 23,200:000 z bývalého SSSR. (Chtějí snad jejich potomci rozpoutat zničující válku ?);

-          téměř 80% infrastruktury včetně kulturních a historických památek na území Ruska  (ale i Německa) bylo zcela zničeno a země vrženy zpět do doby kamenné. Chtějí snad tyto země opakovat historii v daleko zničujécí podobě?;

-          je obcházena a hrubým  způsobem porušována Charta OSN, Závěrečný akt Helsinské konference a take Zakládací smlouva  NATO - “řešení mezinárodních sporů mírovými prostředky”, “zdržení se použití síly, nebo hrozby silou”, “nezasahování do vnitřních záležitostí jiných států”;

-          občané přestávají mít důvěru k sílící protiruské propagandě a to i na základě zkušeností z falešných, nepravdivých informací o příčinách vzniku a průběhu Vašich válek v Jugoslávii, Afghanistánu,, Iráku, Líbii, Sýrii a podílem na destabilizaci režimů jiných států posledně Ukrajiny;

-          jakékoliv rozmístění cizích, včetně Vašich vojenských jednotek, nebo vojenských základen ve Východní Evropě bude občany považováno za akt provokace a na území ČR za akt okupace ( i když formálně posvěcený souhlasem vlády )a to i na základě hstorických  zkušeností.

 

Připomínáme, že ukončení případné nové války, která je Evropským státům stále silněji vnucována současnou administrativou Spojených států, bude mít zcela odlišné parametry v počtu obětí i materiálních škodách. Výrazně bude zvýšen jejich objem a citelně se dotkne mimo Evropy, take území a občanů Spojených států. Pokud zůstane někdo, kdo bude moci tyto oběti a škody spočítat.

 

Vážený  pane předsedo

apeluji na vás nejen jako představitele státní moci, ale i jako reálně uvažujícího politika, který může vzhledem ke svému postavení a důvěře občanů své země, posunout myšlení rozhodujích sil směremk nastolení důvěry mezi státy a zastavení realizace všech akcí, které vyvolávají nebezpeší vniku ozbrojeného konfliktu. Spojené státy by v mysli občanů měly zůstat osvoboditeli od fašizmu v roce 1945 a ne okupanty.

 

Praha 18. července 2016

 

Z pověření Republikové Rady

Asociace Vojáci proti válce z.s. -  Česká republika

 

Plukovník v.v. Jiří  Bureš -Předseda VPV

 

Potvrzuje člen Republikové Rady VPV:

 

Generál-poručík v.v.                  PhDr. Oskar Marek

Generál-major v.v.                     Ing. Michal Gondek

Plukovník v.v                             Prof.Ing Bohumil Svoboda, Dr.SC

Plukovník v.v.                            Otakar  Veselý

 

 

Association SOLDIERS AGAINST WAR  z.s.

Czech  Republic

e-mail: vojaci.protivalce@email.cz

Publikováno též zde:

http://www.novarepublika.cz/2016/07/otevreny-dopis-ceskych-generalu.html

 

a zde:

http://czechfreepress.cz/vase-free-zona/dopis-paulu-ryanovi-predsedajicimu-snemovne-reprezentantu-kongresu-usa.html

 

A zde 28:10 min.

https://www.youtube.com/watch?v=JUC8sIRvjPk

 

 

 

 

 

 

O čem vlastně NATO ve Varšavě jednalo?

Informace ČMF spoluobčanům: O čem vlastně NATO ve Varšavě jednalo?

 

Ve Varšavě se 8 - 9.7.2016 se konaly dvě konference -  jedna nemírová konference vládní a jedna mírová konference nevládní.  Na nemírové konferenci vládní -  na summitu - jednaly vlády členských států NATO o tom, jak dostat občany všech koutů světa do války. Na mírové konferenci nevládní jednali občané o tom, jak se nenechat vládami do válek zavléct.

 

Z Varšavy byl po summitu NATO rozšířen text s názvem „Deklarace summitu NATO ve Varšavě o Afghanistanu“. Název vyvolává dojem, že jde o Deklaraci, kterou přijaly delegace členských států NATO. Není tomu ovšem tak. Je to klam.

 

Pod deklarací nejsou uvedena jména členských států, jejichž delegace Deklaraci přijaly. Toho je dobré si všimnout!

 

Jediný stát, který je uveden je Afghanistan. Ale podle dostupných informaci Afghanistan členským státem NATO není! Jestlže členským státem NATO není, jak tedy může delegace Afghanistanu přijímat deklaraci summitu NATO ?

 

Další dva státy, které jsou v „Deklaraci summitu NATO o  Afghánistanu“ jmenovány, jsou Japonsko a Jižní Korea. Jsou uvedeny ve smyslu, že byly „přítomny“. V anglickém originále deklarace je to formulované takto: „In presence of Japan and Republik of Korea“. Žádný jiný stát není v deklaraci summitu NATO jmenován! To není obvyklé. Všechny ostatní státy zůstávaji inkognito.

 

A co delegace členských států NATO, které nechtějí bý jmenovány -  spolu s delegací Afghánistanu a za přítomnosti zástupců Japonska a Jižní Koreje - v „Deklaraci summitu NATO ve Varšavě  o Afghánistanu“ přijaly? To je to křížovka na dvě stránky A4 s tajenkami. Luštitelům je na pomoc uvedeno toto:

 

            „Náš úkol není splněn, jsme jednotni v tom, že se budeme dál angažovat.

            Ozbrojené síly Afghanistanu potřebují mezinárodní pomoc.

            Poskytneme ozbrojeným silám Afghánistanu finanční prostředky do r. 2020

            Afghánským ženám bude umožněno vstoupit do armády.“

 

Není známo, jestli česká republika je mezi státy, které nechtějí být jmenovány. Na telefonické dotazy jsme žádné odpovědi nedostali. Proto jsme poslali dotaz panu ministrovi obrany písemně.  Až odpoví, budeme - my občané - mít možnost posoudit, zda delegace vlády ČSSD-ANO-KDU ČSL postupovala v našem zájmu.

 

 

V Praze dne 22.7.2016                                                                     Vladimíra Vítová

                                                                                                      České mírové fórum

                                                                                                

Text byl publiková též zde:

http://www.novarepublika.cz/2016/07/informace-cmf-spoluobcanum-o-cem.html

 

A zde:

http://czechfreepress.cz/vase-free-zona/informace-cmf-spoluobcanum-o-cem-vlastne-nato-ve-varsave-jednalo.html

 

 

 

 

 

Ing. Oldřich Lukáš: Otevřený dopis generálům NATO

Praha, 17.7.2016

Slovutní generálové NATO!

Dozvěděl jsem se, že jste na vašem zasedání dne 8.6.2016 ve Varšavě měli schválit novou strategii boje proti útokům po internetu, tedy v matrixu světa kyberprostoru. Že prý každý útok spáchaný proti VIP a institucím členských zemí NATO bude považován za ekvivalent útoku skutečného, tedy vojenského, v důsledku čehož vznikne NATO právo zaútočit proti zemi, odkud údajný útok přišel. Dorazí-li tedy někomu ze špatně placených dříčů v Evropské komisi či parlamentu do jeho počítače virus (třeba díky tomu, že soustavně sleduje módu či pornostránky), který mu zničí harddisk, zcela přirozeně to oprávní NATO rozmlátit stát, odkud virus přišel, a vybít jeho zločinné obyvatelstvo. Je skvělé, že se nezdržujete odhalováním zdroje (není-li fiktivní nebo provokační), závažností útoku, ani tím, čemu posloužil (dobru či zlu), jaké škody napáchal, nebo dokonce přiměřeností obrany, neboť – jak správně tvrdí americká ČT, stejně za všechno může Putin.

Jen mě mrzí, že jste nerozšířili svůj záměr i na prostor mentální (myšlenkový). Bylo by pak možné ve jménu míru napadnout jakoukoliv zemi, kde by se objevily názory jiné, než považujete za správné, anebo demokracie, která by s tou vámi požehnanou neměla nic společného. Určitě jste již pochopili, že nezávislé myšlení je nebezpečným projevem hrubé agrese proti mírotvorným cílům NATO, ba co víc - je přímým ohrožením bezpečnosti USA, nemluvě o rasistické, fašistické a islamofobní podstatě jakékoliv pravdy neprověřené experty ze CIA. A s něčím tak odporným je třeba rychle zatočit! Svět už konečně musí pochopit, že USA a NATO vedly stovky válek, jen aby zachránily mír, že tisíce základen po celém světě nevybudovaly jen proto, aby si každý stát dělal, co chce.

Rusko už také musí uznat, že nemá nejmenší právo využívat přírodní zdroje na jeho území, neboť se jedná o bohatství, které prokazatelně patří strategickým investorům Západu. K provedení takových změn už zjevně nestačí, aby NATO ve jménu obrany světového míru provádělo vojenské manévry na hranicích Ruska, jelikož válečný štváč Putin se tím evidentně vyprovokovat nedá. Proto je třeba vyhovět oprávněným žádostem demokratických sil Ruska a přesunout další mírumilovná cvičení na samotné území agresora, nejlépe na Rudé náměstí v Moskvě.

S pozdravem „Režiséři převratů, ničitelé států a kultur, spojte se!

Hlavní washingtonský ideolog

Sanat (šifrovací klíč Bilderberg už máte)

 

Mírové setkání proti NATO se uskuteční v pátek dne 8. 7. 2016 od 13:00 do 16:00 v prostorách KSČM na Praze 1

Jedná se o reakci na jednání NATO ve Varšavě ve dne 8. – 9. 7. 2016

V rozporu se všemi deklarovanými dohodami se na ruskou hranici přesouvá nukleární vojenská síla NATO. Na summitu ji plánuje dále navyšovat a rozvinout „novou jadernou strategii“, včetně masívní přestavby evropských armád a má vnutit evropským zemím NATO výrazný růst vojenských výdajů. Hlavním cílem červencové schůzky je militarizace prostoru Černého moře a zřízení stálé flotily NATO v této oblasti. To je však v příkrém rozporu s mezinárodním právem.

Součástí mírového setkání bude telemost s Varšavou, kde ve 14:00 začíná jednání Světové rady míru, které má na programu tato témata:

 • odhalení nových plánů NATO ve východní Evropě a na Středním východě, stejně jako v jiných částech světa, spolu s odsouzením probíhajících imperialistických intervencí a agresí;
 • · výměna názorů a zkušeností z boje proti NATO v jednotlivých členských státech a protest proti dalšímu rozšiřování NATO a sjednocení síly pro jeho rozpuštění na globální úrovni;
 • · požadavek zrušení vojenských základen NATO a všech dalších cizích vojenských základen na světě;
 • · deklarace solidarity s národy bojujícími za svá práva o využití svého bohatství, a to bez cizího vojenského nebo politického vměšování.

Setkání se zúčastní zástupci politických stran, spolků a občanských iniciativ. Například: Asociace Vojáci proti válce, Ne základném, České mírové fórum, KSČM, ČSNS, Klub českého pohraničí, spolek Lidé lidem, občanská iniciativa Lidová fronta a další.

 

Text je publikován též zde:

http://www.novarepublika.cz/2016/07/mirove-setkani-proti-nato.html

 

a zde:

http://www.czechfreepress.cz/vase-free-zona/mirove-setkani-proti-nato.html

 

 

 

 

Český „dárek“ summitu NATO ve Varšavě

Na summit NATO ve Varšavě se nepřipravují jen jeho organizátoři, ale i občanští aktivisté. O protestních akcích v Praze a ve Varšavě hovořila v interview pro Sputnik předsedkyně společnosti České mírové fórum Vladimíra Vítová.

Vladimíra Vítová: V Praze se k zasedání NATO plánují dvě akce: Dne 25. 6. 2016 — symbolicky za 5 minut 12, tedy přesně v 11.55, se pořádá na Václavském náměstí u koně demonstrace „Ano míru! Ne válce!" Akci organizují občanské iniciativy, aktivisté a KSČM. Dne 8. 7. 2016 v 14:00 — tedy přesně v čas zahájení mezinárodní konference Světové rady míru, která se bude konat ve Varšavě 8. července současně se summitem NATO, se v Praze uskuteční setkání zástupců mírových organizací, občanských sdružení, jednotlivců a politických stran. V současném chování NATO vidí vážné ohrožení světového míru. Mám informace, že do Varšavy pojedou, aby se protestů zúčastnili, dokonce i celé rodiny — včetně dětí. Je to ale záležitost osobní volby. ČMF v tomto smyslu nic neorganizuje.   A teď k mezinárodní konferenci Světové rady míru ve Varšavě. Bude se jí účastnit i delegace ČR. Součástí delegace jsou například, Asociace Vojáci proti válce, České mírové hnutí a České mírové fórum. Především budeme podporovat rozhodnutí Světové rady míru, která avizovala, že na jednání bude přijat požadavek na zrušení vojenských základen NATO a dalších cizích základen ve světě. Dále budeme deklarovat solidaritu s národy bojujícími za svá práva o využití svého bohatství a to bez cizího vojenského nebo politického vměšování. A v neposlední řadě samozřejmě odsoudíme probíhající intervence a agrese NATO. Tolik tedy v obecnější rovině.

 

Sputnik: Říká se, že na summitu NATO ve Varšavě bude přijato rozhodnutí o vytvoření sjednocené brigády čítající několik tisíc vojáků v Pobaltí. Budou tam i Češi. Čeští vojáci budou chránit pobaltské země před tak zvanou ruskou agresí… Co vy na to?

Za ČMF mohu pouze konstatovat, že nesouhlasíme s účastí ČR ve sjednocených brigádách NATO v Pobaltí.

Může občanský protest ovlivnit politiku aliance? Není vaše úsilí marné?

Existuje jedno přísloví: "Kdyby se každá kapka rozhodla, že nespadne, tak nikdy nezaprší." My máme možnost toliko protestovat, vyjadřovat svoje názory a argumentovat. Cílem ČMF je formulovat zahraniční politiku ČR podle potřeb občanů. Přišli jsme na to, že můžeme a musíme připomenout vládě, že má povinnost jednat na zasedání NATO ve Varšavě v souladu se závazky ČR z mezinárodních smluv. Udělali jsme závěr, že vládě povinnost dodržovat vlastní závazky veřejně připomeneme. Že veřejnost budeme o tomto porušování informovat. Že veřejně poukážeme, že ČSSD, ANO a KDU ČSL, noviny, rozhlas a televize v soukromém vlastnictví a dokonce i veřejnoprávní ČT toto porušování občanům zatajují. Vybrali jsme tři mezinárodní smlouvy a byli jsme sami překvapeni svým zjištěním, že dodržování těchto smluv vládě podporu současné činnosti NATO na zasedání NATO ve Varšavě neumožňuje. Vybrali jsme Chartu OSN, Základní dokument Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a asi Vás překvapím, že třetím dokumentem je Zakládající smlouva NATO. Především jsou porušovány dva základní principy, na kterých jsou všechny výše zmíněné smlouvy postaveny. Cituji: "Urovnávat veškeré mezinárodní spory mírovými prostředky tak, aby nebyl ohrožen mezinárodní mír, bezpečnost a spravedlnost, a zdržet se ve svých mezinárodních vztazích hrozby silou nebo použití síly. A usilovat o vyloučení konfliktu!"  

Vystupujete vždycky proti NATO. Myslíte si, že existuje nějaká evropská alternativa aliance?

České mírové fórum vystupovalo vždy proti agresivním krokům NATO — ať se to týkalo války v Iráku nebo Sýrii, Libyi i jinde. Dokonce jsme s americkými mírovými organizacemi udělali mezinárodní konferenci, které se zúčastnil i americký zbrojní inspektor Scott Ritter. Byl pozván do ČT, kde jasně řekl, že v Iráku nikdy žádné zbraně hromadného ničení nebyly a nejsou! Po tomto prohlášení s ním redaktor okamžitě ukončil rozhovor. Organizovali jsme také mnoho mezinárodních i domácích konferencí s mírovou problematikou a proti NATO. Některé akce jsme organizovali s německými přáteli a v poslední době jsme vydali několik prohlášení k válce v Sýrii, proti průjezdu amerického konvoje skrze ČR, k vojenským základnám v Polsku atd. Ptáte se, zda existuje alternativa pro NATO? Souhlasím s těmi, kdo se domnívají, že členství v NATO má své alternativy. Je třeba o nich vážně hovořit». Souhlasíme s tím, co navrhl ministr zahraničních věci Ruska Lavrov, který řekl, že po rozpuštění Varšavské smlouvy měl byt bezpečnostní systém přenesen na Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě.

 

Rozhovor byl publikován zde:

http://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/20160624/3367076/cesky-darek-summit-nato-varsava.html

Světová rada míru pořádá dne 8. 7. 2016 ve Varšavě mezinárodní konferenci proti NATO.

Konference se uskuteční přesně v den, kdy tamtéž NATO zasedá. Účastníci: Výbor pro mírové Polsko, Světová federace odborových svazů, Světová federace demokratické mládeže, Mezinárodní federace demokratických žen či Mezinárodní asociace demokratických právníků atd. atd.

Českou republiku zastupují Asociace Vojáci proti válce, České mírové hnutí, České mírové fórum a další.

Témata konference:

• odhalení nových plánů NATO ve východní Evropě a na Středním východě, stejně jako v jiných částech světa, spolu s odsouzením probíhajících imperialistických intervencí a agresí;

• výměna názorů a zkušeností z boje proti NATO v jednotlivých členských státech a vyjádření protestu proti dalšímu rozšiřování NATO a sjednocení sil pro jeho rozpuštění na globální úrovni;

• požadavek na zrušení vojenských základen NATO a všech dalších cizích vojenských základen na světě;

• deklarace solidarity s národy bojujícími za svá práva o využití svého bohatství, a to bez cizího vojenského nebo politického vměšování.

Protestní shromáždění je pak plánováno na sobotu 9. července ve  12:00 v centru Varšavy.

V Praze se k zasedání NATO plánují dvě akce:

 1. Dne 25. 6. 2016 - symbolicky za 5 minut 12, tedy přesně v 11.55 -  se pořádá na Václavském náměstí u koně demonstrace „Ano míru! Ne válce!“  Akci organizují občanské iniciativy, aktivisté a KSČM.
 2.  Dne 8. 7. 2016 ve 14:00 – tedy přesně v čas zahájení mezinárodní konference ve Varšavě - se v Praze uskuteční setkání zástupců mírových organizací, občanských sdružení, jednotlivců a politických stran, které v současném chování NATO vidí vážné ohrožení světového míru. Například zástupci Asociace Vojáci proti válce, Českého mírového fóra, Českého mírového hnutí, Aliance národních sil, Českého svazu bojovníků za svobodu, zástupci Česká strany národně socialistické, KSČM a některých malých neparlamentních politických stran či hnutí.

Toto setkání naváže na konferenci „ANO MÍRU! NE NATO!“, která se konala 11. 6. 2016 v zasedací místnosti pražského Magistrátu. Jednalo se o součást kampaně Světové rady míru proti NATO.  Prostory na Magistrátu zajistil pro konferenci zastupitel za KSČM. Komunistická strana totiž jako jediná politická parlamentní strana vystupuje proti NATO a vůbec aktivně v otázkách světového míru. Opakujme – JAKO JEDINÁ!!!!

V této souvislosti jistě není bez zajímavosti, že na účastníky konference byl puštěn plyn – a to do slova a do písmene! A zastupitelé za ODS se vyjádřili velmi agresivně k tomu, že se na Magistrátu mírová konference konala – považovali to dokonce za vlastizradu! Neboť jak pravili: „Bezpečnost naší země se odvíjí od členství v NATO a naše ekonomická prosperita vychází ze spolupráce se západoevropskými „demokraciemi“, jako jsou například  USA, a kdo toto zpochybňuje, jedná proti zájmům České republiky.“

 

Vladimíra Vítová, České mírové fórum

Publikováno též zde:

http://www.novarepublika.cz/2016/06/svetova-rada-miru-porada-dne-8-7-2016.html#more  a

zde:

http://www.czechfreepress.cz/vase-free-zona/svetova-rada-miru-porada-dne-8-7-2016-ve-varsave-mezinarodni-konferenci-proti-nato.html