První prohlášení Českého mírového fóra k řešení problému ilegální imigrace 10. 8. 2015

ČMF vyzývá všechny politické strany a politická i občanská hnutí, napříč politickým spektrem ke spolupráci a k urychlenému aktuálnímu řešení nelegální imigrace do České republiky.

ČMF předkládá tyto návrhy řešení:
 

1. Okamžitě povolat na hranice České republiky vojáky a policisty a zabránit tak nekontrolovatelnému a protiprávnímu přílivu nelegálních imigrantů do naší země.
 
2. Okamžité projevení jasného politického stanoviska české vlády k zastavení vojenských intervencí USA a jejich "koalic ochotných" na Blízkém východě a v Africe.
 
3. Na základě co nejširšího konsensu je naprosto nezbytné urychlené řešení role České republiky na evropské i světové scéně a v mezinárodních organizacích.