7. kvě, 2022

Prohlášení ČMF k výročí osvobození Československa a konce II. Světové války

Ruská intervence na Ukrajinu poskytla českým a ostatním transatlantickým politickým inkvizitorům nový prostor pro finální vyškrtnutí rozhodující role tehdejší SSSR při porážce německého nacizmu v Evropě. V současnosti je těžko odhadnout, kolik historiků se opět stane služebníky „režimu“, sloužícího vojenskostrategickým fantaziím velmoci z atlantického zámoří. Dnešním ochotným, nadmíru horlivým vykonavatelům příkazů z Washingtonu očividně nic nebrání rozpoutat zideologizovanou manipulaci dějin II. Světové války včetně toho, jakou roli hrály právě ty státy, které se dnes prezentují v pozici bezmála „svatého společenství“. V této souvislosti důrazně připomínáme, že ČMF a všichni ti, kteří protestovali proti americkým / severoatlantickým válkám v Iráku (2x), Jugoslávii, Afghánistánu, Libyi a dalších, méně známých zemích za zarputilého mlčení „vůdčích médií“, se nikdy nesnížili k hanobení úcty a zásluh padlých amerických, britských a dalších spojeneckých vojáků, nepožadovali bojkot oslav 8. května v Plzni, nechtěli zrušit anglický jazyk na školách a neprosazovali vyškrtnutí anglosaských, německých a francouzských klasiků z kulturního repertoáru země.

 

ČMF se vším důrazem podtrhuje: přepisování dějin podle ideologického scénáře doby, cenzura, novodobé obrazoborectví spojené s honem na čarodějnice nepatří do politické výbavy demokratického a právního státu, ale totalitních režimů a diktatur. Věci došly již tak daleko, že se politický i mediální prostor otevřel všem těm, kteří nacistické zločiny relativizují. A státní moc nehrozí soudním postihem jim, ale občanům, kteří se od její černobílé linie odchýlí. Kompetence exekutivy, které si nynější vláda přisvojila, již nemá s republikánskými ideály zakladatelů moderního československého státu nic společného.

 

Při příležitosti osvobození naší československé vlasti a konci II. Světové války si připomínáme slova a věty z Manifestu slovenského národního výboru při příležitosti zahájení SNP:

 „S pocitom hanby a odporu čítali a počúvali sme, čo šíria o nás do světa naši vládci, jako nepravdami a polopravdami premalúvali našu duchovnů tvár.

Nepremalovali ju. Ostali sme Slováci a Slovania. Hlásíme sa k tomu verejne a hlásíme sa tak k sebe samým …… .“

 

Duch tohoto manifestu je nejen přihlášení k (citát:) „… k širšej našej vlasti Česko-slovenskej republiky!“. Vyslovuje živou touhu po autentickém a svobodném životě národa, proti odcizení a manipulaci. Celý manifest je jedním výkřikem proti zapomnění.

 

I my se v této chvíli, kdy vláda ČR plně převzala americké paradigma pohledu na svět a jeho kvazi metafyzické dělení na absolutní dobro a absolutní zlo, jehož obětí se staly i moderní dějiny Evropy, hlásíme k principu nezapomínaní.

 

Vzdáváme hold všem bojovníkům za svobodu Československa a národů Evropy a hluboce se skláníme před památkou mrtvých osvoboditelů všech spojeneckých armád, které se na jejím znovuzískání podílely. Činíme tak navzdory  kádrovacím brýlím reálně existující politické moci v ČR a EU. Připomínáme hrůzy Stalingradu, který znamenal psychologický zlom a předznamenal válečný obrat. Pro generaci, která by byla opojena exkluzivně českými politickými eskamotéry typu řeporyjského starosty a dalšími odborníky na demontáž pomníků, připomínáme: německá okupace nebyla „sranda“, v Berlíně se plánovalo politické, kulturní a fyzické (!) vyhlazení českého národa. U našich rodičů a prarodičů vyvolal Stalingrad poprvé od roku 1939 pocit naděje, díky němu je dokonce i starosta Řeporyj na světě.

 

ČMF vyzývá všechny Čechy dobré vůle a zdravého rozumu, aby nezapomněli, co II. Světová válka znamenala a kdo přinesl největší oběti. Vyzýváme v tyto památné dny ke společnému úsilí Slováků a Čechů na obranu historické paměti našich národů – ve jménu života.

 

V Praze dne 7. 5. 2022

 

Petr Schnur, MA

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D.

PhDr. Jan Tesař

MUDr. Jan Příbaň

 

____________________________________________