26. led, 2022

Fotografie

Předsedkyně spolku České mírové fórum Vladimíra Vítová darovala ze své soukromé sbírky duchovnímu centru Všekozáckého svazu českých zemí a Slovenska soubor 29 replik starých obrazů s biblickými výjevy ze Starého i Nového zákona. Praha 25.1.2022

____________________________________________________________________