Odsouzení leteckého útoku tzv. koalice proti IS pod vedením Spojených států amerických na jednotku Syrské arabské armády

České mírové fórum – IV. prohlášení:

 

Odsouzení leteckého útoku tzv. koalice proti IS pod vedením Spojených států amerických na jednotku Syrské arabské armády

 

21. září 2016

 

Nejčerstvější „omyl“ tzv. koalice proti Islámskému státu (IS) pod vedením USA opět dokazuje, že její členové pod taktovkou Washingtonu proti islamistickému terorizmu nebojují, nýbrž ho udržují při životě. České mírové fórum upozorňuje na jeden zásadní aspekt této události, který není fakticky od samého počátku přímého vojenského angažmá USA v Sýrii, údajně namířeného proti IS, reflektován: americká armáda a její spojenci nemají v Sýrii co pohledávat.

 

O co jde?

 

Dosavadní role USA a jejich spojenců v syrské krizi hovoří jasnou řečí. Jejich snahou je udržovat válečný konflikt v chodu.

 

Politicko-mediální hra na „moderátní rebely“ a „teroristy IS“ evidentně slouží dvěma účelům.

 

Za prvé se snaží zakrýt pravý důvod americké intervence, kterým je udržení vlastní vojensko-politické dominance v Blízkovýchodní oblasti. Cílem bylo – a přinejmenším v určitých vlivných kruzích amerického politicko-ekonomického establishmentu zřejmě i nadále je – násilné svrhnutí syrské vlády a prezidenta nebo alespoň jejich co největší oslabení. Tato pozice musí počítat s faktickým zničením syrského státu. Následky takového scénáře není potřeba popisovat, jejich konkrétní podobu zažíváme v Afghanistánu, Iráku a Libyi.

 

Za druhé. Americké hrátky s tzv. umírněnou (ozbrojenou) opozicí úmyslně zakrývají fakt, na který již dlouho upozorňují i samotní američtí analytici: „moderátní rebelové“ se od IS odlišují jménem, nikoli politickými cíli a metodami boje. Jejich „rebelie“ neplatí „totalitnímu režimu“, ale sekulárnímu státu jako takovému, cílem je sunnitsko-islámská diktatura na základě šaríje.

 

Mezinárodně-právní aspekt

 

Ať již šlo v případě útoku na syrskou armádu o „omyl“, jak Američané tvrdí (statistika krvavých amerických „omylů“ je jen za posledních dvacet let vskutku děsivá) nebo o úmysl, k tragédii by nedošlo, kdyby mírou zahraničně-politických aktivit USA bylo mezinárodní právo, nikoliv imperiální sen světového hegemona.

 

Vojenské operace USA a jejich spojenců v Syrské arabské republice (SAR) se konají bez souhlasu syrské vlády, jsou ilegální a z hlediska mezinárodního práva se tedy jedná o akt agrese proti suverénnímu státu (viz Friendly Relations Declaration z 24. října 1970, Čl. 2, odst. 1-7 Charty OSN). Hrubé porušení Charty OSN je podle těchto zásad vyzbrojování povstaleckých skupin.

 

Stanovisko ČMF

 

České mírové fórum vyzývá vládu ČR k jasnému postoji v syrské krizi na straně mezinárodního práva, politického řešení, zachování národní suverenity a územní celistvosti SAR. Údajně bojovat proti terorizmu a zároveň ničit stát, který v tomto boji stojí v první linii, je výrazem politické schizofrenie a mezinárodní zločin. Jeho důsledky pociťujeme nyní i v Evropě ve formě masových migračních proudů a nárůstu teroristických aktivit.

 

Zároveň opětovně vyjadřujeme solidaritu se všemi občany SAR bez rozdílu etnické či náboženské příslušnosti, kteří bojují za záchranu země, její suverenity a civilizační poslání, jehož hloubku a význam nejen pro Blízký východ, ale i pro Evropu samotnou zřejmě nejsme schopni docenit.

 

Za ČMF

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D., předsedkyně

Petr Schnur, MA, 1. místopředseda

PhDr. Ivan Müller, B.A., M.A., Ph.D., 2. místopředseda

 

AsociaceVojáci proti válce z.s. s textem Prohlášení souhlasí a zveřejnění Prohlášení podporuje

plk.v.v. Jiří Bureš – předseda

 

Za Národní domobranu:

PhDr. František Krejča

MUDr. Marek Obrtel

 

Za Klub českého pohraničí:

Ing. Karel Janda, čestný předseda

 

Za Českou stranu národně socialistickou

Ing. Karel Janko, předseda

 

Adresováno:

 

Občanům ČR

Vládě ČR (předseda vlády / ministr zahraničních věcí)

Občanům SAR

prostřednictvím Velvyslanectví Syrské arabské republiky (Praha)

 

Na vědomí dáno:

 

Prezidentovi ČR

Světové radě míru

 

Text byl publikován též zde: