26. lis, 2020

Ohrožování existence národního státu

Historie je mezioborovou vědeckou disciplínou a výklad dějin jednotlivých národů a států vždy provází mnoho protichůdných názorů. Každý národ má své reky, vítězství a prohry, které jsou v paměti národa zachyceny v legendách, pověstech či pohádkách s nutným vyústěním k poučení nebo k upevnění sebevědomí skupiny lidí, kterou nazýváme národ.

 

Větší „problém“ je zachycená historie v písemnostech, či archeologických artefaktech. Faktografie je neúprosná a vyrovnat se s ní v samotném výkladu a plynule ji vyhodnotit v souladu s nosnou myšlenkou národního státu je vždy obtížné.

 

V poslední době se setkáváme se zpochybňováním existence českého státu a opodstatněností jeho existence. Jeho národní charakter je bagatelizován a mnohdy i zesměšňován. Stále častěji se vyskytují záměrné akty v překrývání ryze českých svátků jinými, zejména cizími významnými událostmi.

 

Velmistrem takového přepisování dějin je katolická církev, která již po tisíciletí tímto způsobem upozaďuje místní zvyky a překrývá je svými událostmi. Mnohdy nepravdivými, zkomolenými nebo dokonce smyšlenými legendami, které napadají původ našeho jazyka, kultury a našeho dějinného vývoje a původu.

 

Po roce 1989 tyto děje zintenzívnily a ideologická diverze, zejména z anglosaských zemí, si v naší společnosti systematicky buduje tzv. pátou kolonu. Ta mnohdy pod rouškou vědeckého bádání či budování vzájemných vztahů našeho státu s ostatním světem nabourává sebevědomí, historickou hrdost a snižují význam budování naší společnosti na principech národního státu. Vše s jediným cílem - zrušit Českou republiku a vymazat z historie český národ.

 

Takovým příkladem je „vědecké“ bádání a publikační činnost Jana Urbana. Stačí si přečíst jen nadpisy článků a zjistíme, že jeho vývody jsou v naprostém souladu s proklamacemi různých neziskových organizací nebo dokonce sudetoněmeckých organizací, které se snaží neustále snižovat význam našeho státu a národa ve světových dějinách. Všechny jeho texty jsou v naprostém souznění s hlavními cíli programu tzv. Nového světového řádu.

 

JUDr. Karel Hais, 26. 11. 2020

 

Jan Urban: Mnichov jako samohana

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/nazory-a-komentare/jan-urban-mytus-o-mnichovske-zrade-spojencu-je-lzi/r~9ec51a2425c111e3909e0025900fea04/

 

Jan Urban: Sen o Českoslovesnku byl vzdušným zámkem pro krásné počasí. Dtál n mýtech a sebestřednosti.

https://hlidacipes.org/jan-urban-sen-o-ceskoslovensku-byl-vzdusnym-zamkem-pro-krasne-pocasi-stal-na-mytech-a-sebestrednosti/

___________________________________________