Pozdravný dopis Pařížské konferenci 28. května 2016

Vážení přátelé, drazí soudruzi,

ačkoliv se z různých důvodů nemůžeme zúčastnit konference osobně, je nám ctí a zároveň potřebou alespoň touto cestou demonstrovat solidaritu s britskými odpůrci EU a sounáležitost s vámi, kteří jste se sešli v tomto sále.

Dovolte nám zároveň vyslovit ty nejupřímnější solidární pozdravy francouzským pracujícím, kteří opět povstali proti bruselsko-berlínskému diktátu a jeho pseudosocialistickým vykonavatelům.

V České republice a na Slovensku si stále více lidí uvědomuje kořeny dezolátního stavu Evropy a celého světa. V krátkosti jejich přehled.

 

1. Evropu ničí nadnárodní totalitní instituce zvaná Evropská unie. Neslouží občanům, ale globálnímu kapitálu a severoamerickému imperialismu.

 

2. EU se vyznačuje smluvně-politickým propletencem s NATO, při kterém není jasné, kde končí Unie a kde začíná Severoatlantický pakt, tato kriminální organizace, která má na svědomí nesčetné válečné zločiny.

 

Právě v oblasti zahraničně-politických aktivitáchtransatlantického spolku je zřejmé, že tzv. neoliberalismus stále silněji využívá služeb nezakrytě fašistických skupin – ať již korpsů pod vlajkou 'Blut und Boden' jako např. v Chorvatsku, Kosovu a na Ukrajině, nebo rozličných islamofašistů v Bosně, Libyi, Sýrii či dalších afrických a blízkovýchodních zemí. Historická role anglo-amerického kapitálu během vzestupu Hitlerovy NSDAP, občanská válka ve Španělsku, rozbití a následné obsazení Československa, přepadení Polska a Sovětského svazu ukazují, že evropské národy byly a jsou ohrožovány těmi stejnými silami.

 

Liberální maska kapitalismu 1960. - 80. let definitivně padla a je tedy otázkou, jak dál. Zatímco „zahraniční politika humanitárních intervencí“ globálního kapitálu se stále více podobá politice „rozšiřování životního prostoru“ fašistického Německa, Itálie a Španělska, na vnitřních mocenských strukturách se dnes mohou podílet nejen bílí „árijci“ mužského pohlaví, ale de facto všichni, kdo přijmou jeho pravidla hry – bez ohledu na rasovou nebo etnickou příslušnost, náboženství, pohlaví, sexuální orientaci a barvu stranické knížky. Součástí Systému může být afroamerický, „socialistický“ a nejnověji zelený prezident, „křesťanský demokrat“ zrovna jako třeba sunnitsko-wahabistický feudál ze Saudské Arábie či židovský oligarcha z Ukrajiny – po boku antisemitského Pravého sektoru. Fašizoidní / fašizující „neoliberalismus“ neničí ty nejcennější univerzální hodnoty otevřeným bojem proti nim, ale jejich hanebnou instrumentalizací k dosažení vlastních cílů. Jednou větou: ve 30. letech byli sociálnědemokratičtí vůdci zavíraní do koncentráku, dnes jsou plně integrovanou částí kapitálové totality.

 

Co s tím? Zrušení nadnárodní totalitní Europy finančních trhů a vystoupení z NATO znamená záchranu solidární a sociální Evropy svobodných evropských národů. Pracujme společně na vypracování konkrétní podoby této cesty.

 

 

Jménem českých signatářů výzvy na podporu iniciativy britských pracujících za vystoupení z EU:

 

Vladimíra Vítová (České mírové fórum)

Petr Schnur (České mírové fórum / Česko - Slovenský Bulletin.EIT)

Ivan Müller (České mírové fórum)

Ivan David (Nová republika)