ČR v roli světového četníka?

EU a NATO podepsaly dohodu o strategickém partnerství a spolupráci. Vytvoří se Obranný fond EU s ročním rozpočtem 5,5 miliardy eur, což slavnostně přijala česká vláda na nedávno konané konferenci v Praze. Ale vyvolaly tyto perspektivy entuziasmus také u českých aktivistů, bojovníků za mír?

„ Aliance národních sil" rozhodně nadšená není — ba právě naopak, řekla pro Sputnik předsedkyně Českého mírového fóra (člen ANS) Vladimíra Vítova. Obranný fond EU de facto dále rozšiřuje NATO. To současní vládní a parlamentní politici uvítali a vláda souhlasila s jeho financováním, též souhlasila se zvýšeným financováním NATO. EU a NATO podepsaly navíc další dohodu, v ní se praví: „Euroatlantická komunita čelí bezprecedentním výzvám z jihu a východu. EU a NATO budou zajišťovat bezpečnost v Evropě i mimo ni." Premiér dále sdělil, že hlavním úkolem bude organizování civilních, vojenských a výcvikových misí v Africe a na Blízkém východě, které by přispěly ke stabilizaci regionu. Asi mu uniklo, že jsme součástí NATO, které tyto konflikty vyprovokovalo a nadále podporuje. Obranný fond EU tedy bude součástí NATO a EU tak definitivně převezme dvojroli „světového četníka". ČR se bude skrze EU účastnit všech akcí NATO (včetně těch proti Rusku), i kdyby bylo stanovisko její vlády nebo parlamentu (a nedej bůh, lidu!) odmítavé.

Ale Česká republika musí plnit své závazky vůči EU a NATO. Kdyby vystoupila z EU a NATO, stala by se bezmocnou před takovým soupeřem jako je Rusko. Právě toto vám řeknou vaši protivníci…

 
Naprostá většina obyvatelstva nepovažuje za soupeře Rusko a není ani toho názoru, že nás ohrožuje. To pouze mainstreamová média a stávající politici tvrdí opak. Lidé nyní pociťují ohrožení ze strany EU, protože absolutně nesouhlasí s její migrační politikou. Účast ČR v NATO a přítomnosti vojsk NATO na ruských hranicích považujeme za zdroj našeho smrtelného ohrožení, nikoliv za zvýšení naší bezpečnosti. Proto ANS navrhuje i náš odchod z tohoto vojenského paktu, do něhož jsme nikdy neměli být zataženi. Do NATO jsme v roce 1999 nevstupovali na základě referenda, a proto není nutné na základě referenda vystoupit. Existují minimálně dva způsoby de facto okamžitého ukončení našeho členství v NATO. Avšak proplétání vojenských a politických vztahů v rámci EU a NATO, kdy se jedná o evropské, severoatlantické a bilaterální smlouvy, které kodifikují vojenské akce jako prostředek politiky, ničí právní jasnost, politickou transparentnost a příslušnost jednotlivých států k určitému smluvně — právnímu celku. Proto je nutné vystoupit zároveň z EU i z NATO!

 

Ale jaká je alternativa?

Alternativou k NATO je především Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. Jedná se o největší regionální bezpečnostní platformu na světě, která existuje již od roku 1975 a zahrnuje i Rusko. OBSE bylo koncipováno jako hlavní instrument včasného varování, prevence konfliktů a post-konfliktní obnovy. Všechny účastnické státy mají stejný status. Alternativa tedy reálně existuje. Je však nutné vrátit se ke kořenům Helsinské konference a OBSE tzv. revitalizovat, neboť stávající stav organizace neodpovídá původním záměrům. Je nutné vybudovat zcela novou strukturu zohledňující posuny, změny a vývojové trendy v Evropě za posledních 50 let včetně migrační krize. V této fázi nemá smysl řešit evropskou armádu ani evropský Obranný fond a financovat ho. Další alternativou je například emancipace středounijního prostoru. Jde o to využít historické situace a pokusit se o vyjednání neutrality v OSN".

 

Rozhovor byl publiková ZDE:

https://cz.sputniknews.com/nazory/201706155477641-cesko-svetovy-cetnik/

Další text na toto téma byl publiková ZDE:

https://www.aliancens.cz/single-post/2017/06/12/Obrann%C3%BD-fond-EU-jeho-prov%C3%A1zanost-s-NATO-a-co-to-znamen%C3%A1-pro-%C4%8CR

Text byl publikován ZDE

http://www.czechfreepress.cz/politika/obranny-fond-eu-jeho-provazanost-s-nato-a-co-to-znamena-pro-cr.html

a ZDE:

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Jaroslav-Tichy-Vladimira-Vitova-Obranny-fond-EU-jeho-provazanost-s-NATO-a-co-to-znamena-pro-CR-491909

a ZDE:

http://www.novarepublika.cz/2017/06/obranny-fond-eu-jeho-provazanost-s-nato.html?showComment=1497567400854#c5430555083595892462

______________________________________________________________________________

 

Kde jsou ti poslanci, kteří údajně hájí lid této země? Podívejte se, jak hlasují, když se ČR de facto vzdává své suverenity! Vladimíra Vítová

Dnes sněmovna projedná návrh poslankyně Černochové (ODS), který požaduje změnu čl. 43 Ústavy ČR. Tím se poprvé v historii Československa i České republiky změní obranný charakter naší armády na expediční sbor pro potřeby cizích mocností!  A navíc poskytujeme území ČR bez omezení pro pobyt cizích armád!!! Doposud to bylo možné jen z důvodu plnění mezinárodních smluv o společné obraně proti napadení, účasti na operacích podle rozhodnutí mezinárodní organizace např. OSN.

Takováto rozhodnutí nesou znaky přípravy, možného podílu na válečném konfliktu, kdy se zákonodárný sbor své zbavuje odpovědnosti za případné následky.

Iniciativa NE základná opakovaně oslovovala poslance s žádostí o zvážení tohoto bodu jednání, o jeho nezařazení. Cituji z dopisu: „Jako část veřejnosti nemáme jinou možnost, než se vyjádřit k činnosti zákonodárného sboru, jeho snahy změnit čl. 43 Ústavy ČR, pokud nechceme svým mlčením na sobě nechat spoluzodpovědnost z dopadu Vašeho rozhodnutí.

Dovolili jsme si ověřit, zda většina z Vás má vědomosti o tom, o čem hlasujete. Chápeme, že množství projednávaných zákonů z několika desítek oblastí Vám nedává možnost se s obsahem sněmovních tisků podrobně seznamovat. Hlasujete na základě důvěry v poslanecký klub, stranických představitelů, podle svého nejlepšího svědomí a vědomí.

Na změnu Ústavy ČR článek 43. ale nelze pohlížet jako na pozměňovací návrh k zákonu. Vaše hlasování by mělo být opřeno o informace nejen předkladatele, ale i názor veřejnosti, voličů.“

A jaká si myslíte, přátelé, že byla reakce poslanců? NULOVÁ!

Mnozí z vládních i opozičních poslanců si nyní mediálně hrají na „spasitele“ naší země, tak se podívejte, jak skutečně hlasovali k zařazení tisku č. 956, změna čl. 43 Ústavy na dnešní hlasování PSP ČR. Proti byli jen někteří poslanci KSČM, ale například místopředseda KSČM Jiří Dolejš proti nebyl a proti nebyli ani poslanci Úsvitu a ani Tomio Okamura!!! 

Kdo tedy reprezentuje lid této země? Kdo ho brání? Zvažte to, PROSÍM, při podzimních volbách! Posuzujte lidi podle jejich dosavadních činů a ne podle toho, co vám napovídají a naslibují během volební kampaně.

 

 

Hlasování k zařazení tisku č. 956, změna čl.43 Ústavy na dnešní hlasování PSP ČR.

 

NÁVRH BYL PŘIJAT

Přítomno: 151 | Je třeba: 76

A Ano: 112         

N Ne: 25             

0 Nepřihlášen  

M Omluven      

Z Zdržel se

 

ČSSD

A Ano:           35

0 Nepřihlášen: 2

Z Zdržel se:     7

M Omluven:     6

A, Pavel Antonín, Jiří Běhounek, Vlasta Bohdalová, Robin Böhnisch, Karel Černý, Richard Dolejš, Jan Hamáček, Pavel Havíř, Pavel Holík, Jan Chvojka, Igor Jakubčík, Zuzana Kailová, Václav Klučka, Petr Kořenek, Jaroslav Krákora, Josef Novotný, Pavlína Nytrová, Jiří Petrů, Lukáš Pleticha, Pavel Ploc, Adam Rykala, Roman Sklenák, Miroslava Strnadlová, Zdeněk Syblík, Ladislav Šincl, Milan Urban, Dana Váhalová,

Roman Váňa, Ladislav Velebný, Václav Votava, Markéta Wernerová, Václav Zemek

 

ANO

A Ano:            33

0 Nepřihlášen:  3

Z Zdržel se:      1

M Omluven:    10

A , Miloš Babiš, Margita Balaštíková, Martina Berdychová, Stanislav Berkovec,

Richard Brabec, Pavel Čihák, Jaroslav Faltýne, Matěj Fichtner, Jiří Holeček, Bohuslav Chalupa, Miloslav Janulík, David Kasal, Martin Kolovratník, Martin Komárek, Roman Kubíček, Jana Lorencová, Ladislav Okleštěk, Jana Pastuchová, František Petrtýl, Stanislav Pfléger, Ivan Pilný, Roman Procházka, Karel Rais, Miloslava Rutová, Jan Sedláček, Bronislav Schwarz, Zdeněk Soukup, Martin Stropnický, Zuzana Šánová, Helena Válková, Pavel Volčík, Rostislav Vyzula, Jiří Zlatuška

 

KSČM

N Ne: 25

0 Nepřihlášen: 2

Z Zdržel se: 2

M Omluven: 4

N Vojtěch Adam, Hana Aulická Jírovcová, Zuzka Bebarová Rujbrová, Jaroslav Borka, Alexander Černý, Vojtěch Filip, N Stanislav Grospič, Milada Halíková, Gabriela Hubáčková, Jan Klán,N Soňa Marková, Květa Matušovská, Josef Nekl, Alena Nohavová, Zdeněk Ondráček, Miroslav Opálka, Marie Pěnčíková, Ivo Pojezný, Marta Semelová, Václav Snopek, Josef Šenfeld, Karel Šidlo, Jiří Valenta, Josef Vondrášek, Miloslava Vostrá,

0 Leo Luzar, Stanislav Mackovík

Z Jiří Dolejš, Vladimír Koníček

M René Číp, Miroslav Grebeníček, Pavel Kováčik, Josef Zahradníček

 

TOP09-S

A Ano:           15

0 Nepřihlášen: 3

M Omluven:     7

A Zdeněk Bezecný, Leoš Heger, Jitka Chalánková, Miroslav Kalousek, Daniel Korte, Rom Kostřica, Helena Langšádlová, František Laudát, Jaroslav Lobkowicz, Herbert Pavera, Gabriela Pecková, Markéta Pekarová Adamová, Martin Plíšek, Jiří Skalický, Marek Ženíšek

 

ODS

A Ano:           13

0 Nepřihlášen: 1

M Omluven:     2

A Ivan Adamec, Petr Bendl, Adolf Beznoska, Pavel Blažek, Jana Černochová, Petr Fiala, Jana Fischerová, Radim Holeček, Miroslava Němcová, Zbyněk Stanjura, Bohuslav Svoboda, Vladislav Vilímec, Jan Zahradník

 

KDU-ČSL

A Ano:             6

0 Nepřihlášen: 2

Z Zdržel se:     1

M Omluven:     5  

A Ludvík Hovorka, Jiří Junek, Vít Kaňkovský, Jaroslav Klaška, Jiří Mihola, Josef Uhlík

 

Úsvit

A Ano:              6

M Omluven:      1

A Augustin Karel Andrle Sylor, Marek Černoch, Olga Havlová, Jana Hnyková, Martin Lank, Jiří Štětina

 

Nezařaz

A Ano:              4

Z Zdržel se:      3

M Omluven:      1

A Jaroslav Holík, Tomio Okamura, Karel Pražák, Kristýna Zelienková

________________________

 

V Praze dne 1.2.2017

 

Celý poslanecký návrh je zde:

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=956&CT1=0

_______________________________

Text byl publikován též zde:

http://www.novarepublika.cz/2017/02/kde-jsou-ti-poslanci-kteri-udajne-haji.html

 a zde:

http://www.czechfreepress.cz/politika/kde-jsou-ti-poslanci-kteri-udajne-haji-lid-teto-zeme-podivejte-se-jak-hlasuji-kdyz-se-cr-de-facto-vzdava-sve-suverenity.html

 

Študáci do zbraně, brojí čeští politici

V českém parlamentu se debatuje o opětovném zavedení základní vojenské služby. Jestliže politické strany neřeknou jasně, že jsou pro vystoupení ČR z NATO, pak jde pouze o dodáváním "kanónenfutru" pro vojska NATO kdekoliv na světě, říká v rozhovoru pro Sputnik předsedkyně společnosti České mírové fórum Vladimíra Vítová.

Mladí chlapci skončí střední školu a na tři až pět měsíců nastoupí na vojnu. Bude tam muset každý. Kdo bez důvodu odmítne, skončí ve vězení. S tímto návrhem přichází lidovecký senátor a hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek. A na české politické scéně má podporu. Názor na kontroverzní návrh Sputniku sdělila předsedkyně společnosti České mírové fórum Vladimíra Vítová.

Čeští politici začali uvažovat, že by bylo vhodné opět zavést základní vojenskou službu. Hovoří o tom zejména představitelé strany ANO. Co si o tom myslíte?

 

Problém je, že Česká republika je členem Severoatlantické aliance. A ve světle této skutečnosti se základní vojenská služba jeví jako příprava a posléze (po té "správné" legislativní úpravě) jako dodávání českých chlapců a mužů vojskům NATO. A to především na zahraniční mise anebo k "odstrašování" Ruska, nikoli ovšem k obraně naší vlasti.

A jestliže politické strany neřeknou jasně, že jsou pro vystoupení ČR z NATO, pak jsou jejich snahy o zavedení základní vojenské služby pouze snahami o dodáváním "kanónenfutru" pro vojska NATO kdekoliv na světě.

 

 
Hrozí České republice takové nebezpečí, aby bylo nutné mobilizovat študáky?

 

České republice nehrozí takové nebezpečí, že by se měli mobilizovat študáci. Ti přece nejsou a ani nemohou být základem obranné politiky naší země. Takto prezentované názory a uvažování některých politiků jasně svědčí o zcela záměrném svádění obranné politiky ČR na scestí.

Šéf Starostů Petr Gazdík hovoří o tzv. kurz krizové přípravy. Podobné kurzy už české ministerstvo obrany pořádá pro novináře a humanitární pracovníky. Opravdu Čechům, když naše země je člen NATO, chybí návyky jak přežít v extrémních situacích?

Ano, Čechům tyto návyky chybí a jedná se o záměr. Byla zrušena branná výchova na školách, byla zrušena pravidelná cvičení Civilní obrany obyvatelstva, což byla soustava úkolů a opatření zaměřených na ochranu života, zdraví, majetku i národního hospodářství, včetně ohrožení civilního obyvatelstva během vojenských konfliktů.

 

 
Byl zrušen SVAZARM (Svaz pro spolupráci s armádou), v jehož rámci probíhala předvojenská příprava, a další a další prvky výchovy a obranného systému naší země.

 

Chybí českým mužům skutečně ta škola života, kterou jim dávala vojna?

Ano, chybí jim znalosti, jak přežít v extrémních podmínkách, chybí jim disciplína a všeobecná tělesná zdatnost. Chybí jim soudržnost — vědomí toho, že všichni musí jít za jedním cílem, tedy obranou vlastní země, a také, že kolektiv je jeden soudržný celek, kde prostě platí filosofie: "jeden za všechny, všichni za jednoho".

 

ZDROJ ZDE: 

https://cz.sputniknews.com/svet/201701254605607-studak-zbran-cech-politik/#comments

„Je jasné, že mír potřebuje Rusko a válku potřebuje USA.“

Ruská federace před rokem zasáhla v Sýrii proti ofenzivě islamistických teroristů. „Je jasné, že mír potřebuje Rusko a válku potřebuje USA,“ říká předsedkyně Českého mírového fóra a bývalá analytička kanceláře vedoucího Úřadu vlády ČR Vladimíra Vítová.

Jak hodnotíte působení ruské armády v Sýrii?
Zatím ruská armáda zabránila tomu, aby se syrský konflikt přelil do Ruska anebo aby se rozrostl do celosvětového měřítka. Jestliže si totiž položíme známou otázku: "Cui bono?", pak je jasné, že mír potřebuje Rusko a válku potřebuje USA. Nejlogičtější je tedy tato verze hodnocení: vzhledem k tomu, že v USA dochází k boji o moc, a to nejen na úrovni vládní, ale i v Pentagonu a v námořnictvu, a navíc se též očekává krach USA, hraje Rusko o čas a to se mu daří.
Pomohl ruský zásah do syrského konfliktu k potlačení mezinárodní teroristické hrozby?
Mezinárodní terorismus nemohl být zásahem Ruska potlačen, protože je jedním z prostředků, jak vyvolávat celosvětově tzv. řízený chaos. Jedná se o oficiální politickou doktrínu Spojených států amerických, které v podstatě vyhlásily válku celému lidstvu. Svědčí o tom Strategie národní bezpečnosti USA, z níž cituji: "Vedoucí postavení USA ve světě nemá alternativu. Nebude žádný multipolární svět. Budeme vojenskou silou hájit svoje zájmy kdekoli na zemském povrchu i mimo něj. Nebudeme se ohlížet na mezinárodní normy, budeme jednat jednostranně a používat vojenskou sílu v oblastech, které to budou zpochybňovat."
Je dnes možné řešit konflikt v Sýrii bez Ruska?
Sýrie je jakýmsi mezinárodním "hřištěm", na kterém se hraje o osud lidstva. Na jedné straně USA + Západ + NATO na druhé straně Rusko, potažmo Čína. Takže je zřejmé, že bez Ruska se konflikt v Sýrii vyřešit nedá. Důležité ale je, aby všechny země vyjádřily svoje stanovisko, a proto České mírové fórum vyzvalo vládu ČR k jasnému postoji v syrské krizi na straně mezinárodního práva, politického řešení a zachování národní suverenity SAR. Údajně bojovat proti terorizmu a zároveň ničit stát, který v tomto boji stojí v první linii, je výrazem politické schizofrenie a mezinárodní zločin.
ZDROJ:
https://cz.sputniknews.com/nazory/20161001/3896781/Rok-v-Syrie-spasny-zasah-ruska-armada.html

Regionální konference Světové rady míru proběhla na Kypru

Ve dnech 9. – 10. 9. 2016 se v Nicósii setkali zástupci dvou regionů – Evropy a Středního Východu. Konkrétně například Portugalska, Řecka, Bulharska, Rakouska, Turecka, Palestiny, Bahrajnu, Sýrie, Iráku, Iránu, Libanonu a dalších, samozřejmě včetně České republiky a Kypru - jako hostitelské země. Kromě Kyperské mírové rady zajišťovaly setkání také kyperské odbory. Jednání nejprve probíhalo ve dvou sekcích – Evropy a Středního Východu. Posléze se obě sekce spojily, proběhla diskuse a na závěr byl přijat návrh rezoluce.

___________________________________________________________________________

Zástupci všech zúčastněných zemí se shodli na tom, že největším nepřítelem míru jsou USA. Použití ozbrojených sil se dnes stalo určujícím faktorem v současných mezinárodních vztazích, což je v rozporu s mezinárodním právem. Válka je nyní označována jako "boj proti terorismu", "humanitární mise", "poslání chránit protestující civilisty", "ochrana a podpora lidských práv a demokracie", "zajišťování bezletové zóny" atd.  Vždy to začíná destabilizací vlád a různými tzv. „jary“, což jsou fakticky státní převraty organizované USA, které se snaží stát vládci světa za každou cenu.

Státy NATO pokračují v distribuci militarizace Evropy, která se tak stává de facto vojenským táborem, protože jsou zde trvale organizována velká vojenská cvičení a populace je připravována na válku. EU a NATO se stále více identifikují. Nepřítel se nazývá Rusko. Díky této politice USA, EU a NATO se však Evropa může proměnit v nukleární hřbitov a může být dokonce zničena i celá planeta.

Při jednáních se ukázalo, že existují rozdílné pohledy na otázky migrace. Představitelé Západní Evropy deklarovali svoji solidaritu s uprchlíky, s cílem pomáhat jim v Evropě. Za největší nebezpečí imigrace považovali nárůst fašistických sil ve vlastních zemích. Za fašistickou například označovali i Pegidu v Německu. Zdroj migrace spatřovali ve válkách, vedených USA a NATO, ovšem nikoli v politice Evropské unie. Stávající imigraci považovali vesměs za spontánní.

Naopak zástupci bývalých socialistických zemí hovořili o nutnosti vytvoření podmínek k návratu migrantů do vlastních zemí s tím, že samotná imigrace nic neřeší. Vyslovovali výhrady nejen k destabilizační politice NATO, ale též k politice Evropské unie. Nárůst vlasteneckého cítění v evropských zemích rozhodně nepovažovali za fašismus ani za nebezpečí a už vůbec ne za nebezpečí největší.  Dokazovali, že současná nelegální imigrace je určená ke zničení evropských národních států a společnosti jako takové a že není spontánní, ale plánovaná. Jako příklad uváděli Kypr, který je blíž k Turecku než Řecko, avšak žádní uprchlíci zde nejsou – na rozdíl od řeckých ostrovů. Kladli si tedy řečnickou otázku, zdali to není tím, že Kypr je okupován Tureckem, a tudíž tam není žádná tzv. „spontánní uprchlická vlna“ ani směrována.

V tomto se shodli se zástupci Sýrie, Iráku a Iránu. Reprezentant Sýrie zdůraznil, že v Sýrii samé jsou pro oběti války vytvořeny uprchlické tábory a zázemí, a není důvod pro jejich imigraci do Evropy. Návrat syrských uprchlíků do vlastních domovů podporovali i zástupci mírových organizací Turecka.

V návrhu závěrečné deklarace pak zazněla podpora Palestiny s tím, že Gaza je největší uprchlický tábor na světě, odsouzení války v Sýrii, terorismu ISIS v Iráku, al Nasry, Muslimského bratrstva v Egyptě atd.

Zástupci České republiky (Asociace Vojáci proti válce a České mírové fórum) konstatovali, že bezpečnost na evropském kontinentu musí být kolektivní - tedy nedělitelná a stejná pro všechny, že je naprosto nezbytné zrušení a odstranění cizích vojenských základen na cizích územích a že je nutný odchod cizích vojsk z cizích území.

Součástí jednání byly též informace o celosvětovém setkání Světové rady míru, které se uskuteční v listopadu v Brazílii, a na němž má být formulován Nový světový řád, založený na suverenitě lidu, mezinárodním právu, spravedlnosti a především na míru - jako jediném řešení pro lidstvo. 

 

Praha  12. 9. 2016                                                                                             Vladimíra Vítová

 

článek byl publikován též zde:

 

http://www.ceskemiroveforum.com/426587381

http://www.czechfreepress.cz/vase-free-zona/regionalni-konference-svetove-rady-miru-probehla-na-kypru.html

 

 

 

NE ZÁKLADNÁM - projev na Mírovém setkání v Praze dne 11.6.2016

Vážení přátelé,

v krátkém vystoupení vystihnout šílenost dnešní doby je skoro nemožné, přesto se o to pokusím. V čem je dnešní doba šílená?

V mezinárodním pohledu by měla platit určitá pravidla. Tragikomické je, že je možné udržet platnost pravidel například ve fotbale, hokeji, ale mezinárodní smlouvy jsou porušovány bez jakéhokoliv postihu a buďme konkrétní: a citujme britský deník The Guardian.

Zdá se, že Organizace spojených národů se chová jako klub bohatých a mocných, kteří ukazují prstem na rebelské skupiny a obskurní vojenské skupiny, ale přitom kryjí přestupky, které páchají jeho členské státy,"

Výsledek - Zbraně za miliardy pro vrahy 510 dětí:“ konec citátu.

Jsme vůbec ještě schopni vnímat tu hrůzu … 510 mrtvých dětí.

Koho z Vás zde přítomných bere za srdce skutečnost, že na základě neexistujících zbraní hromadného ničení byl přepaden suverénní stát, zabito a povražděno na milión Iráčanů. Česká televize místo slov zabitých, povražděných používá výraz – zahynulých.

I na to jsme si zvykli, rezignovali na soucit, na lidské hodnoty.

V tom je ta šílenost dnešní doby.

Mrtví, miliony mrtvých nás nepřivádí k zoufalství, nepláčeme, nevoláme po spravedlonosti. Zabíjení, vraždy, násilí, vyhrožování, zastrašování se stalo normou, samozřejmostí.

Jsme systematicky, obludnou mediokracií připravováni - a co víc, jsme již připraveni na další, větší válečný konflikt v Evropě.

Je třeba si uvědomit, že za každým válečným utrpením, za zabíjením a vraždami stojí člověk, politik, velitel ozbrojené složky. Stojí za to připomenout statečnost a odvahu doktora Marka Obrtela, který vrátil vyznamenání a sdělil občanům České republiky a panu Stropnickému (a zcela vědomě vynechávám označení ministr obrany,) že NATO je zločinecká organizace.

Iniciativa Ne základnám na dnešním mírovém setkání nebude posuzovat kroky jednotlivých států, výroky jejich hlav, popřípadě jejich geopolitické, strategické vlivové a mocenské cíle.

Někdo by to mohl doplnit slovy, ani nemůžeme s odvoláním na některý článek OSN nebo Rady bezpečnosti Organizace spojených národů, či malost, co do velikosti, nebo ještě horší, bezvýznamnost našeho státu. To je základní omyl . Možnosti, které máme k ovlivnění průběhu dalších let jsou až neskutečné.

V čem?

Žádnému politikovi, zákonodárci, premiérovi a ministrovi vlády, náčelníkovi Generálního štábu České republiky nedali občané České republiky mandát,

a dovolím si opakovat mandát, aby nás zatahoval do eskalace napětí, hrozby silou, spolupráci na válečných konfliktech, uplatňování mocenské politiky Spojených států amerických nebo jiných států.

25 let se systémově rozmisťují americké základny, často vydávané za základny NATO, ve státech sousedících s hrancí Ruské federace. Z původních 16 členů NATO a jejich vojenských základen v roce 1982 vzniklo po roce 1999 12 nových včetně České republiky.

Vojenské letiště Pardubice je záložním vojenským letištěm struktury NATO.

Zdůvodnění rozšiřování NATO hraničí s idiocií neboť zní : proti agresivní politice Ruské federace.

Zbrojní analytik Martin Koller upozornil, že konvenční síly aliance 4x převyšují vojenské síly Ruské federace. Kdo, koho tedy ohrožuje?

Co bychom mohli, spíš měli ovlivnit, na co máme sílu.

  1. Požadovat, aby vrcholní představitelé České republiky, prezident, premiér, ministr zahraničních věcí, ministr obrany - odmítli cíle Evropského velení ozbrojených sil USA v Evropě a jeho tvrzení: „Rusko provokuje naše spojence a partnery v různých regionech, je to globální problém, který vyžaduje globální reakci",.

           A aby odmítli posilovaní strategických zájmů USA v Evropě.

  1. Nepodpořit záměr, vybudování dvou nových regionálních velitelství na Slovensku a v Maďarsku.

  2. Legitimnost těchto požadavků podpořit hlasováním v Poslanecké sněmovně České republiky a to na mimořádné schůzi svolané na 30.6.2016

  3. Záhájit mírovou cestu okamžitým zmražením zbrojních výdajů

  4. Zahájení rozhovorů mezi státy Evropy : Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Ruské federace, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska a Švédska k vytvoření společné bezpečnostní struktury Evropy.

  5. Zákonodárce podporující: eskalaci násilí, nenávist a nesmyslná nedoložená tvrzení - NEVOLIT !!

Eva Novotná, mluvčí NE ZÁKLADNÁM

Plynem proti mírovému setkání.

V jednacím sále Magistrátu hl. m. Praha, kde se uskutečňují jednání zastupitelů probíhalo dne 11.6.2016 od 10:00 hodin mírové setkání pod heslem Ano míru! Ne NATO!, kterého se účastnila řada představitelů iniciativ, sdružení a spolků. Toto mírové setkání v rámci probíhající kampaně Světové rady míru proti NATO, jejíž vyvrcholení bude 8.7- 9.7. 2016 ve Varšavě. Zároveň  je připomenutím vzniku Světové rady míru v roce 1950 ve Varšavě.

 

Krátce po projevu mluvčí Ne základnám bylo jednání přerušeno a účastníci vyzváni, aby opustili jednací stál z důvodu jeho zamoření plynem. Po odvětrání plynu, kterým byl propan-butan, jednání pokračovalo. Účastníkům mírového setkání se dostalo vysvětlení, že se jednalo o neopatrnost při provádění opravy střechy a únik byl krátkodobý.

 

Velmi vážně lze pochybovat o neopatrnosti, nebo shodě náhod, které měly za následek zaplynování prostor, ve kterých probíhalo jednání ( povětrnostní podmínky - foukal vítr, rozloha jednacího sálu, množství plynu pro jeho zamoření, umístění vzuchotechniky na střeše určené pro jednací sál, přičemž ostatní prostory MHMP nebyly zaplynovány).

 

Jak velkému nebezpečí, kromě zdravotní újmy, byli vystaveni účastníci jednání při nahromadění plynu ve vzduchotechnických rozvodech? A co přijde po plynu?

 

Jak posuzovat prohlášení pana Wolfa, zastupitele za KDU-ČSL, nebo zastupitele za ODS pana Humplíka, kteří o mírovém setkání mluví jako o páté koloně.

 

Bude již na věky platit jen jeden názor, nebude možný jiný pohled, na tak kontraverzní uskupení, kterým je NATO?

 

Jak někdo může  protestovat proti něčemu, když nezná obsah toho, proti čemu chce protestovat? Protestují někteří zastupitelé proti protestu odsuzujícímu zabíjení? 

 

Za Iniciativu Ne základnám

Eva Novotná, mluvčí

Pozdravný dopis účastníkům Mezinárodní konference za vystoupení z EU konané v Paříži od 28. května 2016

23. 5. 2016

Vážení přátelé,

ačkoliv se z různých důvodů nemůžeme zúčastnit konference osobně, je nám ctí a zároveň potřebou alespoň touto cestou demonstrovat solidaritu s britskými odpůrci EU a sounáležitost s vámi, kteří jste se sešli v tomto sále. Dovolte nám zároveň vyslovit ty nejupřímnější solidární pozdravy francouzským pracujícím, kteří opět povstali proti bruselsko-berlínskému diktátu a jeho pseudosocialistickým vykonavatelům. V Česku a na Slovensku si stále více lidí uvědomuje kořeny dezolátního stavu Evropy a celého světa.
 
V krátkosti jejich přehled: 

1. Evropu ničí nadnárodní totalitní instituce zvaná Evropská unie. Neslouží občanům, ale globálnímu kapitálu a severoamerickému imperialismu. 

2. EU se vyznačuje smluvně-politickým propletencem s NATO, při kterém není jasné, kde končí Unie a kde začíná Severoatlantický pakt, tato kriminální organizace, která má na svědomí nesčetné válečné zločiny. 

Drazí přátelé, všem těm, kteří se ještě neodnaučili používat zdravý rozum, musí být jasné, že zlo světa má jednu podstatu a mnoho podob resp. názvů: fašismus, nacismus, neoliberalismus a jeho finanční trhy jsou buď tvrdě, nebo sofistikovaně represivní formy jednoho systému, nazývaného kapitalismus. Nadvláda kapitálu se jistí jednou pod maskou liberalismu, jindy jménem ideologické diktatury – podle situace a potřeby. A stále zřetelněji bije do očí, že „klasické“ fašisticko-ultranacionalistické síly plní v zájmu globálně operujícího finančního kapitálu stejnou dvojí úlohu jako islamofašistický terorizmus. Jednou strategický partner v násilných převratech, podruhé důvod k vojenským intervencím navenek a oklešťování ústavních práv občanů uvnitř. Kosovo, Ukrajina, Libye a Sýrie jsou toho čerstvé příklady. Kdo se podívá na historii 1930. - 40. let a roli anglo-amerického kapitálu v mocenském vzestupu německého nacismu, ten pochopí, že Evropu, její národy a celý svět ničily a ničí ty samé síly. 

Liberální maska kapitalismu 1960. - 80. let definitivně padla a je tedy otázkou, jak dál. Zatímco „zahraniční politika humanitárních intervencí“ globálního kapitálu se stále více podobá politice „rozšiřování životního prostoru“ fašistických Německa, Itálie a Španělska, na vnitřních mocenských strukturách se dnes mohou podílet nejen bílí „árijci“ mužského pohlaví, ale de facto všichni, kdo přijmou jeho pravidla hry – bez ohledu na rasovou nebo etnickou příslušnost, náboženství, pohlaví, sexuální orientaci a barvu stranické knížky. Součástí Systému může být afroamerický nebo „socialistický“ prezident, „křesťanský demokrat“ zrovna jako třeba sunnitsko-wahabistický feudál ze Saudské Arábie či židovský oligarcha z Ukrajiny – po boku antisemitského Pravého sektoru. Fašizoidní / fašizující „neoliberalismus“ neničí ty nejcennější univerzální hodnoty otevřeným bojem proti nim, ale jejich hanebnou instrumentalizací k dosažení vlastních cílů. Jednou větou: v 1930. letech byli sociálnědemokratičtí vůdci zavíraní do koncentráku, dnes jsou plně integrovanou částí kapitálové totality. 

Co s tím? Zrušení nadnárodní totalitní EUropy finančních trhů a vystoupení z NATO znamená záchranu solidární a sociální Evropy svobodných evropských národů. Pracujme společně na vypracování konkrétní podoby této cesty. 

Jménem signatářů výzvy na podporu iniciativy britských pracujících za vystoupení z EU: 

Petr Schnur (ČMF / Tschecho-Slowakischer Bulletin.EIT) 

Výzvu solidarity s kampaní britských socialistů, odborářů a aktivistů za vystoupení z EU podepsali již zástupci 23 zemí. Za Českou republiku zástupci Vlasteneckého sdružení antifašistů ČR, Českého mírového fóra a Nové republiky. Kontakt: cmf@centrum.cz

Sražte ruku agresora, dokud je čas! Úžasné připomenutí armádního generála Ludvíka Svobody v tyto dny!

Památný projev Ludvíka Svobody, armádního generála, prezidenta ČSSR a statečného člověka, vojáka, vlastence a člověka morálně na výši, který se mnohým stal celoživotním vzorem... A jehož  text přečetl podplukovník Obrtel na Karlově mostě.

 

Více zde:

http://www.paratdnes.cz/2016/05/Srazte-ruku-agresora-dokud-je-cas-Uzasne-pripomenuti-armadniho-generala-Ludvika-Svobod.html

 

Výzva k účasti na mezinárodní konferenci v Paříži za vystoupení z EU

Vážení přátelé,

koncem měsíce května se v Paříži koná evropská konference, inspirovaná britským referendem o vystoupení z nadnárodní totality zvané EU. Zároveň půjde o ustavující setkání nově organizovaného mezinárodního solidárního hnutí  národně - levicových sil.  Jsou zváni též zástupci českých politických stran a hnutí

 Poprvé je zde možnost ustavit české nebo československé sdružení jednotlivců a organizací s napojením na nově vznikající internacionální hnutí a to na bázi solidarity, rovnosti a národní suverenity.

Výzvu solidarity s kampaní britských socialistů, odborářů a aktivistů za vystoupení z EU podepsali již zástupci 23 zemí.  Za Českou republiku zástupci  Vlasteneckého sdružení antifašistů ČR, Českého mírového fóra a Nové republiky.

 

Kontakty:

cmf@centrum.cz

h.w_schuster@yahoo.com

Výzva k poslancům, aby jednali o průjezdu amerického konvoje, který projede ČR ve dnech 27. - 30. 5. 2016. Ze strany vlády došlo k porušení Ústavy České republiky.

Podle článku 43. odst 6) Ústavy České republiky vláda neprodleně informuje obě komory Parlamentu o průjezdu ozbrojených sil jiných států přes území České republiky.

 Vláda České republiky porušila Ústavu České republiky, neinformovala neprodleně obě komory Parlamentu o svém rozhodnutí ve smyslu článku 43. odst. 5) písm. a).

 

Více zde:

http://www.aliancens.cz/#!Výzva-k-poslancům-aby-jednali-o-průjezdu-amerického-konvoje-který-projede-ČR-ve-dnech-27-30-5-2016-Ze-strany-vlády-došlo-k-porušení-Ústavy-České-republiky/v6uzw/5733574f0cf2e405158c2732

Vystoupení z EU Vize nové společnosti Vystoupení z EU Vize nové společnosti Žádoucí budoucnost a jak se lze k ní dopracovat

Moderní, „neoliberální fašizmus“ nebude kulturně nebo rasově exkluzivní, jeho metoda je od samého počátku integrativní; předpokladem příslušenství k vládnoucí elitě je a bude pouze bezpodmínečná politická loyalita. Kulturní pluralita, politická a ekonomická totalita – to je moderní neoliberální totalita.


Evropská unie, tato jejich nadmíru efektivní kontinentální filiálka, zbavuje v koordinaci s NATO krok za krokem, jednou pod vlajkou „evropské integrace“, podruhé „boje proti terorizmu“, nejnověji „uprchlické krize“ evropské národy svéprávnosti, tuneluje ústavní instituce a zavádí nadnárodní totalitní struktury.

........

 

Evropská realita

 

- EU je totalitní instituce, demontující národní státy a jejich politické, sociální, tedy ústavní ochranné mechanizmy. Navíc není protiváhou, ale praktickým nástrojem USA k totálnímu podřízení Evropy vlastním strategickým plánům.

 

- NATO je válečná, zločinecká organizace, která je navíc i smluvně stále silněji propletená s EU.

 

Facit:

Tyto instituce jsou nereformovatelné, vystoupení z nich by znamenal krok k obnově demokratického a právního státu. Tzv. evropská integrace na základě demokracie, práva a občanské participace může fungovat pouze jako dobrovolná spolupráce suverénních národů podle principu naprosté rovnoprávnosti.

 

Jak z ní

 

- Abdikace levice na národní otázku a její bezpodmínečná podpora bruselsko-berlínské „evropské“ integraci, byť by tato pohřbila všechno levicové, je její opětovné historické selhání, ze kterého se již nemusí vzpamatovat. Národní otázka ve smyslu obrany národní suverenity a občanské participace existuje, její ignorování bude znamenat, že se jí uchopí vysloveně šovinistické síly značky 'Blut und Boden'. Ty mohou, jako již v minulosti, dočasně posloužit v roli politického pittbulla panujícího „Systému“ v případě, že by jeho sofistikovaná varianta selhala.

 

- Záchrana národního státu v jeho skutečně demokratické, právní a sociální formě představuje v současnosti nejefektivnější formu boje proti nástupu „neoliberálního fašizmu“. Jde o zápas, ve kterém je nejen potřebný, ale i možný konsens mezi autenticky socialistickými, liberálními a konzervativními silami. Na jeho půdě je možné obnovit opravdovou politickou a ekonomickou pluralitu, vrátit Ústavě její autoritu a vést demokratickou soutěž o další cestu naší společnosti.

 

Petr Schnur

 

Více zde:

http://www.novarepublika.cz/2016/05/zadouci-budoucnost-jak-se-lze-k-ni.html

Takže si zrekapitulujme, co přinesl 7. květen, čeho se zúčastnili či nezúčastnili čeští politici a co řekl papež.

Hlavní událostí dne byl jednoznačně pietní akt na Olšanských hřbitovech, kam přijeli uctít památku padlých sovětských vojáků ruští Noční vlci v rámci Cesty vítězství. Přijeli s nimi také motorkáři z České a Slovenské republiky, z Kazachstánu a z Německa. Bylo jich kolem 80 (tedy strojů), motorkářů samotných daleko víc. Vítalo je asi 400 lidí. Všichni měli květiny anebo prapory. Čekali až motorkáři přijedou z Václavského náměstí.  Mezi čekajícími byl jen jeden jediný (bývalý) politik - Jiří Vyvadil. Jinak nikdo. Ani jeden zástupce sociální demokracie, ani jeden komunista, žádný lidovec, nikdo z ODS, nikdo z Úsvitu, nikdo z SPD – NIKDE NIKDO!

 

Zato na Václavském náměstí byl (alespoň) europoslanec TOP 09 Jaromír Štětina, který řekl, že „Noční vlci si nepřipomínají konec války a padlé sovětské vojáky, ale jejich památku zneužívají.“ A asi proto, aby ani on památku našich padlých osvoboditelů nezneužil, tak prostě na Olšanské hřbitovy položit květiny nešel. Když motorkáři přijeli, začali demonstranti na Václavském náměstí křičet: „Smrt Sovětskému svazu!“, pískali, ukazovali pěstí a vztyčovali ukazováčky.

 

Na adresu těchto demonstrantů bylo na fcb (RB) napsáno například toto: „Stydím se za tu bandu, která protestovala proti Nočním vlkům, kteří přijeli vzdát hold a poklonit se památce válečných hrdinů. Tito - proti nim debilně protestující - lidé ve mně vyvolávají čím dál větší odpor. Přemýšlím, že půjdu symbolicky fyzicky PLIVNOUT na budovy politických stran, které tyto kretény podporují. Tedy na TOP-09, v čele s tím bláznem bývalým komunistou, nyní antikomunistou Štětinou, podivná klika ČSSD Dienstbier-Sobotka, paní Němcová z ODS, ten zoufalý aktivista Peczinski a další a další, kteří vyvolávají ve společnosti nenávist. Stydím se za tyto lidi, kteří se neustále agresivně vyjadřují proti Rusku. Ubožáci!“ 

 

Kde tedy byli čeští politici tento den, když ne na Olšanech – ptáte se?  No, někteří z nich byli na úplně jiném hřbitově v Motole, kde dojatě vzpomínali na 248 obětí komunismu z let 1948 - 1989. Tady byla například i paní poslankyně Němcová a další. A byl tu také ministr kultury Herman (KDU –ČSL), který řekl doslova a zcela vážně: „Je na každém, k jakému směru se přihlásíme a jaké hodnoty budeme vyznávat. Ti, kteří položili životy za svobodu této země, jsou velkým mementem. Nesmíme na ně zapomenout.“ 

 

To „jeho šéf“, papež František, je jiný „kabrňák“. Ve Vatikánu si připjal  georgijevskou stužku na znamení solidarity s ruským národem a převzal kopii praporu Vítězství, kterou mu předal poslanec Komunistické strany Ruské federace Pavel Dorochin. Při té příležitosti papež řekl, že „ruští lidé zaplatili za vítězství 26 milionů duší“.

 

Bylo by opravdu zajímavé zeptat se ministra Hermana, co říká těmto papežovým slovům. Snad ho, proboha!, papež František nepohoršil, když se svými činy přihlásil k hodnotám, které vyznává. Zdá se totiž, že hodnoty hlavy církve jsou v tomto ohledu poněkud jiné, než hodnoty našeho momentálního lidoveckého ministra, momentální vlády a všech momentálních parlamentních poslanců a senátorů i momentálních pražských radních a zastupitelů.

 

Vladimíra Vítóvá, dne 8.5.2016

 

článek byl publikován také zde:

http://www.novarepublika.cz/2016/05/takze-si-zrekapitulujme-co-prinesl-7.html#comment-form

 

a zde:

http://www.czechfreepress.cz/vase-free-zona/takze-si-zrekapitulujme-co-prinesl-7-kveten-ceho-se-zucastnili-ci-nezucastnili-cesti-politici-a-co-udelal-papez.html

Nesmrtelný pluk v České republice dne 8.5.2016, Praha

Přijďte s námi uctít statečnost našich předků prostřednictvím neformálního spolku NESMRTELNÝ PLUK, k němuž se hlásí Český svaz bojovníků za svobodu, Svaz vojenských veteránů ČR, Společnost Ludvíka Svobody, Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel a Spolek za evropskou multikulturní společnost.

 

Dne 8. května 2016 bude pořádána úvodní akce Nesmrtelného pluku v České republice,  pochod potomků našich předků, kteří přispěli k vítězství nad fašismem.Více zde

http://www.zasvobodu.cz/news/nesmrtelny-pluk-v-ceske-republice/

 

 

Otevřený dopis prezidentu Putinovi

Vážený pane prezidente,

jsem jen obyčejný člověk, ale stačí mi sledovat dostupné informace, abych pochopil, že to, co se dnes děje ve světě, není v pořádku. To, kam se tento svět snaží zatáhnout teroristické NATO pod vedením USA, je šílenství, které je nutné zastavit. Jsem z Česka a Slovenska - a i když Vám píšu z vlastní iniciativy, mohu Vás ujistit, že by se pod tento dopis podepsaly tisíce lidí našich národů.

Více zde:

http://www.aliancens.cz/#!Otevřený-dopis-prezidentu-Putinovi/v6uzw/571746420cf28d4bbf4e85c5

Radovan Karadžič

28.3.2016 zemřel Dr. Radovan Karadžič, básník, politik, lékař a bojovník za Srbský národ. Zemřel člověk, který bojoval proti krutosti temných světových elit, kteří usilují o zničení Slovanského národa, zemřel jeden z nás...Je jedno zda byl ve vězení zavražděn, nebo utýrán, důležité je, že se postavil celým svým srdcem proti zlu západu, které podpořilo a realizovalo bezprecedentní genocidu srbského obyvatelstva. Byl falešně obviněn z válečných zločinů, které měl spáchat při obraně svého národa..Dnes již víme jak se NATO a falešné západní elity semknuly proti Srbům a vykonaly tísíce poprav dětí, žen a všech osatních Srbů prostředníctvím Albánců a umyly si ruce tvrzením, že Srbové byly agresoři. Slované nikdy žádný národ nenapadali, vždy se bránili. Radovan Karadžič padl za svobodu svého národa, za budoucnost všech Slovanů.

Čest jeho památce!