Araik Stěpaňan - nové přeformátování světa

22. čvn, 2022

Host Aliance národních sil - přednáška na téma nového přeformátování světa, nová role Ruska, EU, východoevropských zemí a České republiky. Moderuje Vladimíra Vítová, předsedkyně ANS.

4. čvn, 2022

Rozhovor Vladimíry Vítové s Araikem Stěpaňanem, prezidentem Akademie geopolitických problémů z Moskvy / AKTUÁLNÍ KOMENTÁŘE ANS na SVCS / 2.6.2022


___________________________________________________________________________________

4. čvn, 2022

Toto jsou zjištění De iure Velké Poroty o problémech, které byly předložené Velké Porotě dne 2022.02.19 v prezentaci Deklarace vypracované Lidmi shromážděnými v Česku. Nalezená fakta byla uznána za pravdivá a správná. Výsledkem zjištění Velké Poroty je shromáždit se a znovu sestavit De iure Ústavní republiku.

Celý tento dokument můžete najít na internetu na: http://novabohemia.cz/

Oznámení zástupci je oznámení pro vedení. Oznámení pro vedení je oznámení pro zástupce.

Obsah tohoto oznámení není názorem nebo tvrzením redakce novin, jejich zaměstnanců a jejího vedení.

 

___________________________________________________

7. kvě, 2022

Ruská intervence na Ukrajinu poskytla českým a ostatním transatlantickým politickým inkvizitorům nový prostor pro finální vyškrtnutí rozhodující role tehdejší SSSR při porážce německého nacizmu v Evropě. V současnosti je těžko odhadnout, kolik historiků se opět stane služebníky „režimu“, sloužícího vojenskostrategickým fantaziím velmoci z atlantického zámoří. Dnešním ochotným, nadmíru horlivým vykonavatelům příkazů z Washingtonu očividně nic nebrání rozpoutat zideologizovanou manipulaci dějin II. Světové války včetně toho, jakou roli hrály právě ty státy, které se dnes prezentují v pozici bezmála „svatého společenství“. V této souvislosti důrazně připomínáme, že ČMF a všichni ti, kteří protestovali proti americkým / severoatlantickým válkám v Iráku (2x), Jugoslávii, Afghánistánu, Libyi a dalších, méně známých zemích za zarputilého mlčení „vůdčích médií“, se nikdy nesnížili k hanobení úcty a zásluh padlých amerických, britských a dalších spojeneckých vojáků, nepožadovali bojkot oslav 8. května v Plzni, nechtěli zrušit anglický jazyk na školách a neprosazovali vyškrtnutí anglosaských, německých a francouzských klasiků z kulturního repertoáru země.

 

ČMF se vším důrazem podtrhuje: přepisování dějin podle ideologického scénáře doby, cenzura, novodobé obrazoborectví spojené s honem na čarodějnice nepatří do politické výbavy demokratického a právního státu, ale totalitních režimů a diktatur. Věci došly již tak daleko, že se politický i mediální prostor otevřel všem těm, kteří nacistické zločiny relativizují. A státní moc nehrozí soudním postihem jim, ale občanům, kteří se od její černobílé linie odchýlí. Kompetence exekutivy, které si nynější vláda přisvojila, již nemá s republikánskými ideály zakladatelů moderního československého státu nic společného.

 

Při příležitosti osvobození naší československé vlasti a konci II. Světové války si připomínáme slova a věty z Manifestu slovenského národního výboru při příležitosti zahájení SNP:

 „S pocitom hanby a odporu čítali a počúvali sme, čo šíria o nás do světa naši vládci, jako nepravdami a polopravdami premalúvali našu duchovnů tvár.

Nepremalovali ju. Ostali sme Slováci a Slovania. Hlásíme sa k tomu verejne a hlásíme sa tak k sebe samým …… .“

 

Duch tohoto manifestu je nejen přihlášení k (citát:) „… k širšej našej vlasti Česko-slovenskej republiky!“. Vyslovuje živou touhu po autentickém a svobodném životě národa, proti odcizení a manipulaci. Celý manifest je jedním výkřikem proti zapomnění.

 

I my se v této chvíli, kdy vláda ČR plně převzala americké paradigma pohledu na svět a jeho kvazi metafyzické dělení na absolutní dobro a absolutní zlo, jehož obětí se staly i moderní dějiny Evropy, hlásíme k principu nezapomínaní.

 

Vzdáváme hold všem bojovníkům za svobodu Československa a národů Evropy a hluboce se skláníme před památkou mrtvých osvoboditelů všech spojeneckých armád, které se na jejím znovuzískání podílely. Činíme tak navzdory  kádrovacím brýlím reálně existující politické moci v ČR a EU. Připomínáme hrůzy Stalingradu, který znamenal psychologický zlom a předznamenal válečný obrat. Pro generaci, která by byla opojena exkluzivně českými politickými eskamotéry typu řeporyjského starosty a dalšími odborníky na demontáž pomníků, připomínáme: německá okupace nebyla „sranda“, v Berlíně se plánovalo politické, kulturní a fyzické (!) vyhlazení českého národa. U našich rodičů a prarodičů vyvolal Stalingrad poprvé od roku 1939 pocit naděje, díky němu je dokonce i starosta Řeporyj na světě.

 

ČMF vyzývá všechny Čechy dobré vůle a zdravého rozumu, aby nezapomněli, co II. Světová válka znamenala a kdo přinesl největší oběti. Vyzýváme v tyto památné dny ke společnému úsilí Slováků a Čechů na obranu historické paměti našich národů – ve jménu života.

 

V Praze dne 7. 5. 2022

 

Petr Schnur, MA

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D.

PhDr. Jan Tesař

MUDr. Jan Příbaň

 

____________________________________________

16. úno, 2022

Vážený pane premiére, vážený pane ministře zahraničních věcí, vážená paní ministryně obrany, vážení poslanci, vážení senátoři,

česká vláda nemá za sebou ani obvyklých 100 dnů „hájení“ a již stojí před vážnou zkouškou kredibility. Mezinárodní kredibility.

Slib člena vlády zní: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony a uvádět je v život. Slibuji na svou čest, že budu zastávat svůj úřad svědomitě a nezneužiji svého postavení.“

A nyní fakta:

Moskva, 11. února – RIA Novosti. „Moskva nemůže přijmout kolektivní odpověď států NATO týkající se dodržování principu nedělitelné bezpečnosti a čeká podrobnou reakci od každého z adresátů,“ uvádí se v prohlášení zveřejněném na webu ministerstva zahraničí Ruské federace v pátek. Na ministerstvu připomněli, že 10. února státní tajemník NATO Jens Stoltenberg a šéf evropské diplomacie Josep Borrell zaslali odpověď na dopis ministra zahraničí RF Sergeje Lavrova z 28. ledna k otázce, jak západní státy hodlají v praxi realizovat princip rovnoprávné a nedělitelné bezpečnosti. Tento dopis byl adresován ministrům zahraničních věcí 37 států Evropy a Severní Ameriky. Bylo v něm výslovně zdůrazněno, že Moskva očekává podrobnou odpověď na národní úrovni.

Na ruském ministerstvu zahraničí zdůraznili, že se neobraceli k Stoltenbergovi ani Borrellovi. Pod dokumenty OSCE/OBSE a Rusko-NATO, kde je ustanoven princip nedělitelné bezpečnosti, stojí podpisy hlav států a vlád příslušných států. Organizace OBSE se státy účastní na národní úrovni, a právě z této úrovně se zavázaly neupevňovat svou bezpečnost na úkor bezpečnosti jiných. V dopise zaslaném ruským ministrem zahraničí je žádost, aby tyto státy (tedy i ČR) vysvětlily, jak hodlají v praxi plnit své závazky o nedělitelné bezpečnosti a neupevňování vlastní bezpečnosti na úkor jiných v rámci OBSE, které na sebe vzaly na nejvyšší úrovni, aby sdělily, proč jim nehodlají dostát.

Hrozí rozpoutání skutečně horkého konfliktu, který se může rozšířit do Evropy.  A my se vás jako občané tohoto státu ptáme, jak hodláte zajistit naši bezpečnost? Účastí v  NATO, které v posledních letech vedlo agresi a rozvrátilo řadu států? Účastí na vyprovokování té války?

V našem právním řádu máme paragrafy, vymezující činnost každého člena vlády bez výjimky, a to v každé době:

§ 406 Příprava útočné války

Kdo připravuje útočnou válku, na které se má podílet Česká republika, a tím přivodí pro Českou republiku nebezpečí války, bude potrestán odnětím svobody na dvanáct až dvacet let nebo výjimečným trestem.

a paragraf § 407 Podněcování útočné války

Kdo veřejně podněcuje k útočné válce, na které se má podílet Česká republika, takovou válku propaguje nebo válečnou propagandu jinak podporuje, bude potrestán odnětím svobody až na pět let.

Nejde tedy o právo české vlády něco učinit anebo neučinit, ale česká vláda odpovídá jako celek za dodržení povinnosti plnit mezinárodní závazky vlád minulých, pokud ovšem nehodlá jako signatář od podepsaných závazků odstoupit.

Slíbili jste věrnost České republice nebo někomu jinému?

A nyní stručný, leč důležitý výlet do nedávné historie pro osvěžení paměti všech politických sil, které se bez výhrad staví na stranu kyjevských loutek a jejich amerických loutkovodičů.

Jste si jako vláda ČR vědomi faktu, že celá tzv. ukrajinská krize a destabilizace této země nezačala Krymem nebo autonomními požadavky Donbasu a Luhanska, ale protiústavním násilným pučem (tzv. Majdanem), na kterém se největší mírou podílely ozbrojené fašistické a extrémně nacionalistické bojové skupiny?

Jste si jako vláda ČR vědomi toho, že fašistický puč za politické, diplomatické, finanční a mediální podpory USA a EU svrhl legitimně zvoleného prezidenta a jeho vládu, kterou nedlouho předtím ty stejné západní země označily za legitimního reprezentanta Ukrajiny?

Jste si jako vláda ČR, která se podle vlastní definice považuje za reprezentanty demokracie, právního státu a nedělitelnosti lidských práv vůbec vědomi skutečnosti, že představitelé nového kyjevského režimu a jeho „úderné oddíly“ (včetně jeho amerických a evropských protektorů) ukázali během strašného masakru v Oděse svoji pravou tvář?

Se vším důrazem vyjadřujeme tato fakta: tzv. ukrajinská krize není boj mezi Ukrajinou a Ruskem, ale mezi fašismem banderovské části Ukrajiny a antifašismem, mezi legitimními zárukami Ruské federace ohledně vlastní bezpečnosti a americkým expanzionizmem, který přivedl Ukrajinu na pokraj politického rozpadu a totálního ekonomického vytunelování. Z Ukrajiny se stalo to, co se obecně nazývá ‚zkrachovalým státem‘.

Česká vláda by si měla dobře rozmyslet, zda bude i nadále mlčet k totalitě kyjevského režimu, ignorovat fašistické zločiny ozbrojených extremistů, podporovat strategické plány USA na obklíčení Ruska a eventuálně obětovat (východní) Evropu tomuto cíli.

Kosovo byl osudový precedent, ze kterého plyne zcela jasný závěr: mohou-li USA a NATO intervenovat ve prospěch kosovských Albánců, je zcela logické, že Rusko může zakročit v případě útoku kyjevského režimu na Donbas a Luhansko.

Také vyjadřujeme naprostý nesouhlas s postupem vlády ČR, která opět provokuje RF -  nyní v kauze vydání ruského občana Alexandra Frančettiho Ukrajině za to, že se aktivně podílet na tzv. “anexi Krymu”. Uvědomuje si vláda ČR, že opětovné připojení k Rusku proběhlo na základě referenda a v souladu s jak s krymskou, tak i s ukrajinskou ústavou? A v plném souladu s Helsinskou úmluvou.

Právníci Asociace právníků pro interakci s orgány veřejné správy při Evropské unii konstatovali, že se zcela jednoznačně nejednalo o anexi, ale o znovusjednocení Krymu s Ruskem podle vůle občanů Krymu. K závěru došli právníci podrobným zkoumáním ukrajinské a krymské ústavy. Krym, jakožto autonomní část Ukrajiny, měl právo referendum vyvolat a podle jeho výsledku se i řídit. ZDROJ ZDE: http://www.aalep.eu/legitimate-case-recognition-crimea

 

Chceme vědět, jak za Českou republiku odpovíte.

 

Za České mírové fórum:                      

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D., předsedkyně

Petr Schnur, MA, 1. místopředseda

 

 

_____________________________________________________