Rozhovory

16. bře, 2019

Tak, aby bylo jasno, pane Fišere, nikdo mne nebude nazývat prasetem. Ani vy, ani nikdo jiný. Překročil jste mez regulérního politického boje a stal jste se mým osobním nepřítelem. Mne a moje předky nebudete nazývat prasaty!

 

Vzpomínkový večer k 80. výročí okupace Československa nacistickým Německem, který, pořádal Český svaz bojovníků za svobodu, vzbudil emoce v celé naší společnosti. Jasně se profilují jak politické postoje, tak charaktery aktérů, kteří se celospolečenské diskuze účastní. Můžeme dobře rozpoznat, kdo za koho kope.

 

Vrcholem drzosti je projev senátora Fišera, který svým vystupováním připomíná rétoriku nacistických vůdců v třicátých a válečných letech minulého století. Ti také židovské obyvatelstvo a všechny své odpůrce nazývali prasaty. Jestli čtenáři nevěří, tak ocituji projev pana Fišera na jeho twitterovém profilu: „Antisemitské a rusofilní kecy nemají na výročí co dělat. Navíc ta prasata zneužila památku naší země za přítomnosti čestné stráže.“

 

Vyzývám všechny vlastence a příslušníky neparlamentní opozice, aby se přestali skrývat za nic neříkající hesla a jasně řekli, že nepřipustí, aby se hnědé nebezpečí uhnízdilo v naší společnosti. Nic neříkající hesla vám nepomůžou. Nezavděčíte se svým odpůrcům a ani nedokážete uskutečnit změny v naší společnosti, které jsou nutné. Je čas, abyste těmto projevům řekli jasně: Tak dost!

 

JUDr. Karel Hais, člen Českého svazu bojovníků za svobodu

 

 

Vyjádření P. Fischera ZDE:

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Rusofilni-prasata-Ten-Fischer-by-odpurce-krizoval-A-vzpominky-lidi-kteri-jej-zazili-jako-sefa-574201

 

_____________________________________________

16. bře, 2019

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D., předsedkyně ČMF

 

Senátor Fischer, který na vzpomínkové akci k 80. výročí okupace naší země fašistickým Německem sám nebyl, a ani se žádné jiné akce na toto téma nezúčastnil (upřednostnil totiž slavnosti výročí NATO), projevil vrchol cynismu při interpretaci slov politiků, se kterými on sám ideologicky nesouzní.

 

Senátor Fischer sice neměl čas na pietní akce, které souvisí s nejtragičtějším dnem našich dějin 15. březnem 1939, kdy šlo o fyzickou likvidaci národa, zato se však stihl zúčastnit všech aktivit, které souvisely s 20. výročím vstupu naší země do NATO, při kterých momentální český ministr zahraničních věcí obdařil medailí Madeleine Albrightovou. 

 

Senátoru Fischerovi evidentně vůbec nevadí, že bývalá ministryně zahraničních věcí USA vyžadovala humanitární bombardování Jugoslávie, ačkoliv již dávno bylo dokázáno, že akce, která byla záminkou k bombardování, se vůbec nestala. Také mu nevadí fakt, že tato žena světu veřejně sdělila, že 500 000  mrtvých dětí za války v Iráku (což bylo  víc než v Hirošimě) "stálo za to", což je přesná citace jejich slov. Senátor Fischer nemá žádné výhrady k tomu, že byla vyznamenána "za zásluhy" - a to dokonce v době, kdy už i americký prezident řekl, že zabíjení v Iráku bylo na základě smyšlených záminek. 

 

Pravověrnému křesťanovi Fischerovi ale vadí, že když docházelo k  těmto katastrofálním vyznamenáním, tak ve stejné době se v Domě armády odehrávala vzpomínka na 80. výročí okupace naší země nacistickým Německem. To mu skutečně vadí!

 

Samozvanému mravokárci Fischerovi nevadí dokonce ani to, že šéf Evropského parlamentu Antonio Tajani  ocenil působení fašistického diktátora Benita Mussoliniho.  Senátorovi Fischerovi to nevadí proto, že  fanaticky prosazuje naše členství v EU a v NATO. 

 

Avšak senátor Fischer má spolu s BIS (která dle svých výstupů rozhodně není českou zpravodajskou agenturou) naprosto zřejmou snahu zničit národní historickou paměť  - přesně podle direktiv BIS - a proto volá po likvidaci  Českého svazu bojovníků za svobodu a přes média vyzývá Ministerstvo obrany, aby se zřeklo podpory této organizace, jejímiž členy jsou žijící pamětníci  z východní i západní fronty 2. Světové války a jejich potomci. Jedná se o vrchol pokrytectví.

 

Co tedy ve skutečnosti zaznělo při vzpomínce na 80. výročí okupace? Co senátoru Fischerovi OPRAVDU vadí? Podrobná informace o vzpomínkové akci, včetně videozáznamu je ZDE:

http://www.ceskemiroveforum.com/437900123/6739426/posting/vzpom%C3%ADnka-80-v%C3%BDro%C4%8D%C3%AD-nacistick%C3%A9-okupace-se-prol%C3%ADnala-s-oslavami-20-v%C3%BDro%C4%8D%C3%AD-vstupu-%C4%8Dr-do-nato

 

Video z akce je ZDE:

https://www.youtube.com/watch?v=tXnD6fFsupI&fbclid=IwAR0q-ps89nECp0ND-HkS-A8Qg5CGE9fR1Ykuujydh-Jb8x1QFf3zfA9ooLk

_____________________________________________

14. bře, 2019

Český svaz bojovníků za svobodu pořádal dne 12. 3. 2019 vzpomínkový večer u příležitosti 80. výročí okupace Československa nacistickým Německem (15. 3. 1939). Slavnostní Brožíkovu síň Staroměstské radnice, kde bývala tato akce tradičně pořádána, odmítl tentokrát svazu propůjčit momentální pražský primátor pirát Hřib.

Ve stejný den se v Praze konala i státní slavnost 20. výročí vstupu ČR do NATO. Zde primátor nelenil a nejenže vyvěsil na Nové radnici vlajku NATO, ale dokonce se jal ze záznamu promlouvat k cestujícím v metru - čtyřikrát do hodiny v češtině a v angličtině  - o tom, jaké máme štěstí, že jsme v tomto agresívním vojenském paktu, a jak může být ČR šťastná, že od vstupu do NATO prokazatelně patříme na Západ. Mnohým cestujícím tento jeho počin připomněl praktiky nacistického Německa, které právě od 15. 3. 1939 skrze dvojjazyčné rozhlasové vysílání na veřejných prostranstvích propagandisticky působilo v bývalém protektorátu Böhmen und Mähren.

Vzpomínkový večer se tedy odehrál v konferenčním sále Domu armády v Praze. Mezi hosty byli členové Českého svazu bojovníků za svobodu, Československé obce legionářské, Klubu českého pohraničí, Společnosti Ludvíka Svobody, Slovanského výboru ČR, Českého mírového fóra a dalších vlasteneckých spolků, dále několik senátorů a poslanců, zástupce Ministerstva obrany ČR, zástupci ruského a čínského velvyslanectví a studenti několika středních škol.

Úvodní projev pronesl Václav Klaus ml., předseda výboru pro vědu, vzdělání a mládež PS PČR.  Ocenil možnost připomenout si na půdě Armády ČR hrdinství vojáků východní a západní fronty a domácí hrdiny z dob protektorátu. Zmínil ohromnou propagandu tehdejších kolaborantských médií  - a všichni účastnící pochopili názvuk na současný stav mainstreamu u nás.  15. březen roku 1939 považuje za nejzávažnější negativní datum v naší historii, protože existovaly konkrétní plány na fyzickou likvidaci celého národa. Zdůraznil, že pravdu si musíme neustále připomínat, protože jsou velmi silné snahy o převýchovu mladé generace. V této souvislosti ocenil přítomnost studentů několika středních škol. Také připomněl nebezpečné teze některých evropských politiků, že v tzv. novém světě nebudou mít evropské národy své místo a projev zakončil touto větou: „Budeme opět potřebovat české vlastence!“

Dále promluvil 1. místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Vojtěch Filip. Řekl, že představy o odnárodnění Evropy považuje za chybné a zrůdné. Poděkoval všem, kteří se v letech 1939 – 1945 podíleli na našem národním osvobození, a všem, kteří položili za naši vlast život.

Poté vystoupil poslanec Jiří Kobza, místopředseda Zahraničního výboru PS PČR. Sdělil účastníkům akce, že v roce 1939 jsme se stali protektorátem zradou spojenců a stejné je to i dnes, kdy naši tzv. spojenci exportují své problémy do východní Evropy a stejně jako tehdy i dnes jsme zpracováváni propagandou, že národy jsou bezcenné. Na závěr zdůraznil, že současná situace připomíná dobu před 80 lety a my jsme možná ti poslední, kteří si to uvědomují a mají ještě sílu šířit pravdu, a že si musíme uvědomit, jak snadno můžeme přijít o náš stát.

Bývalý ministr zdravotnictví Ivan David porovnal dnešní situaci s přelomem 18. a 19. století, kdy z českého národa mnoho nezbývalo, ale přesto se postupně podařilo vybudovat stát, který hájil vlastní zájmy. Dnes však hájíme především cizí zájmy. Zdůraznil, že český národ má hluboké historické a kulturní kořeny a musí existovat i nadále.

Senátor Jaroslav Doubrava vyzval přítomné studenty k návštěvě Senátu ČR, kde je pro veřejnost vystavena Mnichovská dohoda. Ocenil vlastenectví a zmínil slavnosti  NATO v Praze s tím, že nepovažuje tuto organizaci za mírovou.

Vystoupil také zástupce Československé obce legionářské plukovník Jiří Železný. Ocenil přítomnost mládeže a projev uzavřel slovy: „Nezapomínejme zapomínání vzpomínat!“

Akce byla zakončena promítnutím dokumentárního filmu z dílny filmového historika Karla Čáslavského „Tenkrát 15. března….“. ZDE https://www.ceskatelevize.cz/porady/873537-hledani-ztraceneho-casu/200324246000241-tenkrat-15-brezna/

 

Vladimíra Vítová

_________________________________________________________

13. bře, 2019

Sledování včerejší slavnosti ve Španělském sále Pražského hradu bylo jen pro silné nervy. Hlavní projevy českého, slovenského, maďarského a polského prezidenta a zástupkyně NATO byly přehlídkou neuvěřitelných lží. V demagogii však bezkonkurenčně vedl polský prezident Duda.

Zde je pár příkladů.

Polský prezident například řekl, že po čtyřicetileté okupaci Ruskem konečně hájí NATO nejen Polsko, ale i svět před ruským imperialismem. Dále postavil zcela na roveň zájmy nacistického Německa a Sovětského svazu během 2. světové války. O osvobození Polska Rudou armádu ani slovo.

Slovenský prezident zase sdělil, že jakákoliv kritika a zpochybňování NATO je dezinformace a paranoia. Dále, že Rusko agresivně obsadilo Krym a chudáci státy NATO mají strach z jeho další agrese. Zde jen dodávám, že na Krymu proběhlo zákonné referendum o připojení k Rusku a to v souladu s Ústavou samotné Ukrajiny, jak vyplývá z oficiálních stanovisek právníků EU i OSN.

Miloš Zeman ve své reakci na dotaz redaktorky dal v podstatě rovnítko mezi agresí a okupací v roce 1939 s rokem 1968. A zdůraznil, že proto, že jsme v NATO, tak už de facto nehrozí kolaborace.

Všichni prezidenti V 4 se pak shodli na tom, že je životně nezbytné i nadále propojovat NATO s EU. Všichni vítali NATO ve svých zemích, protože prý ochraňuje mír a od té doby, co jsou státy V4 v NATO tak, prý nebývalým způsobem vzrostla politická stabilita a všechny země jsou bohatší. Prý JENOM naše členství v NATO je zdrojem obrovského úspěchu a hnací síly prosperity. Zde dodávám, že například ČR - podle standardní mezinárodní klasifikace - spadla (během členství naší země v EU a v NATO) z kategorie středně průmyslově rozvinuté země, v níž jsme byli za socialismus (během členství v RVHP a ve Varšavské smlouvě), do kategorie rozvojových zemí zemí! Ó jaký to doklad „úspěchu“.

Zástupkyně NATO zase opakovaně sdělovala, že tato organizace přešla od původního principu zadržování k principu zastrašování a tento princip je nutno nadále posilovat – především finančně!

Korunu celému dni však nasadil primátor Prahy, kde se slavnost NATO odehrávala. V pražském metru totiž znělo – čtyřikrát za hodinu v češtině a v angličtině - hlášení, které sám Hřib namluvil. Podstatou jeho sdělení byla tato věta: „Vstup ČR do NATO byl jeden z klíčových kroků, prostřednictvím kterého jsme potvrdili naše směřování na západ a posílili svou obranyschopnost.“

K tomu všemu mám na obyvatele ČR dotaz:

„Opravdu si přejete, abychom v rámci západu – tedy EU – přestali existovat jako národní stát? Opravdu si přejete, aby naše země byla součástí vojenského paktu NATO, který humanitárně bombardoval Jugoslávii, který do slova do písmene zdecimoval a vyvraždil desítky zemí na Blízkém Východě a v Africe pod lživými záminkami?

Opravdu chcete být součástí NATO, které má téměř tisíc vojenských základen po celém světě a které je chce mít i v ČR?

Pokud ano, pak je vaše volba správná, neboť jste zvolili přesně ty politiky, kteří včera na Hradě a po Praze vítali fakt, že ČR je již 20 let součástí tohoto agresivního vojenského paktu. Uvědomte si však, že za všechno zlo, které NATO způsobilo desítkám zemí a milionům mrtvých lidí, jste zodpovědní i vy.

 

Vladimíra Vítová, předsedkyně ČMF

 

_________________________________

12. bře, 2019

Vladimíra Vítová

 

Chceme vystoupit z NATO. Účast ČR v NATO a přítomnosti vojsk NATO na ruských hranicích považujeme za zdroj našeho smrtelného ohrožení, nikoliv za zvýšení naší bezpečnosti. Proto navrhujeme náš odchod z tohoto vojenského paktu, do něhož jsme nikdy neměli být zataženi.

Pokud budeme jen čekat na to, až a zda se NATO samo rozpadne, tak můžeme zapomenout i na řešení dalších otázek, které v ČR tím pádem není možné řešit. Krom toho v případě pasivního vyčkávání na případný rozpad NATO si příliš nepomůžeme. Spadneme totiž do stejné (či ještě podřadnější) role v nové Evropské armádě pod komandem Německa.

Hodnotíme-li situaci v České republice z hlediska zachování míru, nemůžeme odhlédnout od situace mezinárodní.

ČR je členem NATO – a v případě další agresivní politiky vůči nějakému státu – nyní se eskalují vztahy s Ruskem – bude zatažena do války. Čeští muži takto mohou přes noc jít bojovat a padnout, aniž budou bránit svou zemi a aniž bude mít jejich smrt jakýkoli smysl. Zájmem České republiky je tedy nenechat se vtáhnout do podobného válečného šílenství.

Je naprosto zdrcující, že naše země neumožňuje občanům, aby se k podobně závažným tématům jakkoliv vyjádřili.

NATO sice vzniklo jako organizace údajně uplatňujíc mírové principy řešení mezinárodních konfliktů, sluší se ale připomenout, že západní spojenci zamýšleli již v závěru 2. sv. války spojit se se zbytky německé armády a plynule pokračovat v útoku východním směrem, a to do Ruska.  Z tohoto pohledu lze 1. článek Washingtonské smlouvy o mírovém řešení sporů považovat pouze za jednu z prvních fint, kterých později Západ použil nesčíslně.

Všechny válečné agrese, kterých je NATO protagonistou, byly a jsou ve smyslu mezinárodního práva i ve smyslu všeobecných zákonů lidského života válečnými zločiny. Zbytečné, nesmyslné a záměrně vyprovokované války Severoatlantické aliance stály život stovek tisíc lidí a připravily nepředstavitelné utrpení. O obrovském množství zničeného území, majetku a nesmyslně promrhaných penězích za válčení ani nemluvě. Milióny lidí vyhnaly tyto války ze svých domovů.

Tyto zločiny nikdo ze zemí NATO nevyšetřuje a nesoudí. Tyto zločiny však spáchány byly. Jejich oběti zatím nikdo neodškodnil a škodu nikdo nenahradil a odpovědnost za nápravu tohoto zla na nás zatím stále leží. Jako občané, kteří platí daně, jsme spoluzodpovědní za to, jakých zločinů se Česká republika, jakožto člen NATO, dopustila a případně dopustí.

My, kteří proti těmto zločinům protestujeme, se tím snažíme napravit podíl viny České republiky.

Do NATO jsme v roce 1999 nevstupovali na základě referenda, a proto není nutné na základě referenda vystoupit. Existují způsoby okamžitého ukončení našeho  členství v NATO.

Veškerá současná agenda NATO je v naprostém rozporu se zakládající smlouvou NATO. Je v naprostém rozporu s cíli a zásadami Charty OSN. Je v rozporu s principy vztahů mezi státy zakládajícího dokumentu Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a je v rozporu i s naší Ústavou.

K vystoupení z NATO není třeba vypisovat referendum. Stačí poslat dopis sdělující tento úmysl. Výpovědní lhůta je roční. S ohledem na podmínky zakládající smlouvy máme k tomu nyní příležitost. Jinou otázkou ovšem je, zda máme tak "odvážné" politiky, kteří se po předchozím projednání ve Sněmovně se k takovému kroku odhodlají či zda si je budeme muset nejprve do Sněmovny zvolit.

Propletenec vojensko - politických vztahů v rámci EU, kdy se jedná o smlouvy, které kodifikují vojenské akce jako prostředek politiky, ničí právní jasnost a politickou transparentnost. Tento trend je navíc posílen často nejasnou formulací smluvních textů, které připouští rozdílně účelové interpretace. Smluvní chaos je s největší pravděpodobností záměrný.

V roce 1999, kdy bylo rozhodnuto o nové strategické doktríně Severoatlantického paktu, je NATO nejefektivnější privatizační armáda v dějinách lidstva, která dobývá země a zároveň provádí řízenou vojenskou demolici suverénních států takovým způsobem, aby byly připraveny na následující ekonomickou invazi „zahraničních investorů“. Prvním masivním precedentem, dokonce na evropské půdě, byla v témže roce Jugoslávie resp. Kosovo. Občan neví kde ani podle jakých pravidel je o vojenských akcích rozhodováno. Parlamenty jsou „vyřazeny z provozu“. Internacionální právo zničeno. Transparentní jsou pouze výsledky severoatlantických „humanitárních misí“ – tedy statisíce mrtvých a zmrzačených lidí, zničené národní ekonomiky, chaos a zoufalství.

Tato ničivá loupežná tažení ve službách nadnárodních finančních a ekonomických kartelů jsou financovaná z prostředků daňových poplatníků, tedy nás občanů, kteří jsou zároveň vystaveni narůstajícímu sociálnímu úpadku.

NATO se vymklo jakékoliv národní a mezinárodní kontrole, samo sebe postavilo do role žalobce, soudce a exekutora.  Postihnuta může být kterákoliv země, která nemá efektivní vojenské a hospodářské prostředky na to, aby útočníkovi při obraně své suverenity přivodila takové ztráty, které by „humanitární interventy“ od akce odradily.

Proto jménem spolku České mírové fórum a jménem politického hnutí Aliance národních sil požadujeme vystoupení z NATO - po uplynutí 20 let našeho členství dle čl. 13 zakládající smlouvy, což je dnes!

Je nutné, aby byl v Ústavě ČR zakotven zákaz zneužití území a vzdušného prostoru ČR k průjezdům, pobytům, přeletům a cvičením cizích vojenských a jiných ozbrojených jednotek a také, aby byl přijat Ústavní zákon na ochranu míru.

Zásadně ale jde o to využít historické situace a pokusit se o vyjednání neutrality České republiky v OSN.

 

V Praze dne 12. 3. 2019, Klárov, protestní shromáždění „STOP podporování NATO!“       

____________________