Koncept bezpečnostní strategie ČR

Koncepce Bezpečnostní strategie ČR byla pro ANS vypracována Agenturou Exanpro. Obdobně kvalitní koncept strategie v naší zemi neexistuje, a proto tuto strategii zveřejňujeme, aby byla dostupná všem. Strategie je publikována též na stránkách agentury Exanpro ZDE

 

______________________________________________________________________

 

Článek 1

 

Odpovědnost české vlády a její nedělitelná pravomoc

při tvorbě a uplatňování Bezpečnostní strategie ČR

 

 

Článek 2

 

Vnější a vnitřní bezpečnost jako základ pro národní bezpečnost

 

 

Článek 3

 

Používání správných termínů odborného názvosloví

pro náležité pojmenování bezpečnostních hrozeb

 

 

Článek 4

 

Bezpečnostní hrozby pro ČR a jejich původci a podporovatelé

 

 

Článek 5

 

Národní opatření pro zachování a posílení bezpečného prostředí v ČR

 

 

Článek 6

 

Státní instituce (útvary) a nestátní subjekty

pro naplňování Bezpečnostní strategie ČR a součinnost mezi nimi

 

 

Článek 7

 

BEZPEČNOSTNÍ TRIÁDA

 

Organizační struktura, příprava (výcvik) a působení

vojenských, policejních a zpravodajských sil

 

 

Článek 8

 

Bezpečnostní strategie ČR a občané České republiky

 

 

Článek 9

 

Mezinárodní spolupráce a zahraniční aktivity ČR v bezpečnostní oblasti

 

 

Článek 10

 

Pravidelná aktualizace Bezpečnostní strategie ČR

a její propojení s ostatními dokumenty

 

Celý dokument je k dispozici zde:

https://www.aliancens.cz/single-post/2017/09/18/KONCEPT-BEZPE%C4%8CNOSTN%C3%8D-STRATEGIE-%C4%8Cesk%C3%A9-republiky

________________________________________________________________________________