Novinky

4. říj, 2017

Předsedkyně ČMF Vladimíra Vítová se v Praze zúčastnila slavnostního shromáždění při příležitosti 73. výročí Karpatsko - Dukelské operace a - v současnosti zrušeného - dne Československé lidové armády.

Přítomni byli potomci přímých účastníků této válečné akce, zástupci Společnosti Ludvíka Svobody, Klubu českého pohraničí, Českého mírového fóra a dalších organizací, včetně zástupců velvyslanectví Ruska, Běloruska a Kazachstánu. Všichni účastníci oceňovali akci jako velmi důležitou pro zachování pravdivé historické paměti národa.

Na závěr zazněla Svatá válka.

Motto akce znělo: "My ochotní, vedeni nevědomými, děláme nemožné pro nevděčné."

 

Na Sputniku byl publikován rozhovor na toto téma: https://cz.sputniknews.com/nazory/201710056084354-zapomenuta-bitva/

____________________________________________________________________________________

10. zář, 2017

Dovolte, abych Vás pozdravila jménem tří organizací: Českého mírového fóra, vlastenecké platformy ANS a jménem ČSNS – nejstarší politické strany v ČR, která letos oslavila 120. výročí vzniku a na jejíž kandidátce s volebním číslem 25 kandidují členové a sympatizanti ANS.

 

Po celonárodní konzultaci, kterou jsou de facto volby, musí být uzavřená NOVÁ SPOLEČENSKÁ SMLOUVA, která bude prosazovat pronárodní teze a strukturální změny národní ekonomiky. ČSNS, která kandiduje s podporou ANS, takový program má.

Podle analýz Agentury Exanpro je pro ČR největší bezpečnostní a existenční hrozbou členství v EU a v NATO!

 

Pokud máme jako národ přežít, musíme začít okamžitě vytvářet vlastní struktury národního řízení, národní stabilizační program a soběstačnou republiku.

 

Je nezbytné, aby ČR měla sama v rukou národní zdroje, národní průmysl a zemědělství a také národní spotřebu. Ani jedna část tohoto řetězce nesmí být v zahraničních rukou! Jinak není možné být svéprávným státem.

 

Proč musíme ihned vystoupit z EU?

 

Když ČR nevystoupí ihned z EU, tak se nelegální migrace nikdy nezastaví. Organizuje ji totiž mimo jiné právě samo vedení EU! Podepsané smlouvy mezi EU a členskými státy to dokazují – viz. Euromed a další.

 

Není pravdou, že získáváme z Evropy peníze, naopak západní Evropu, konkrétně Německo, čistě sponzorujeme. Sečteme-li jen každoroční platby do Bruselu a dividendy odcházející z ČR do zahraničí, pak platíme ročně cca 5x tolik, než kolik „máme nárok“  - pouze nárok! - získat na dotacích.  

 

Krom toho je odváděno každoročně 8 % našeho HDP do ciziny. Obrovské ztráty pro nás pak představuje obchodní směna při úmyslně podtrženém kursu koruny ze strany ČNB, který se odlišuje od reálného kursu koruny z pohledu výkonnosti naší ekonomiky.

 

Všechny vlády po r. 1990 připravily naše občany o kvalifikovanou práci v místě jejich bydliště. Následně to nahrazovaly zajišťováním málo kvalifikované práce pro naše občany za nízké mzdy, a to ještě s dojížděním bůhví kam. Občanům se ale taková práce vůbec nevyplatí! Proto jsou na tuto levnou práci dováženi cizinci. To je třeba zásadně změnit! Musíme vytvořit předpoklady ke zvýšení platů našich občanů, avšak při našem setrvání v EU nám to nebude umožněno, EU totiž vyhovujeme právě ve stavu, v němž se nacházíme. EU je již od počátku stavěna tak, že střední a východní Evropa plní roli kolonie.

 

Proč musíme ihned vystoupit z NATO?

 

NATO nás nikterak nechrání, naopak jeho účast v něm nás jednoznačně ohrožuje. Článek 5 negarantuje žádné členské zemi jakoukoliv ochranu! Koncepce obrany ČR nekončí na našich hranicích, ale oficiálně vychází z bezpečnostní koncepce USA, z čehož je zřejmé, že naši otcové a synové mají být obětováni ve válce na cizí účet a pro cizí zájmy. Území ČR je plánováno jako bitevní pole mezi NATO a Ruskem. Toto musíme okamžitě zastavit! Nesmíme se stát obětí na kterékoliv straně válečného konfliktu!

 

Ráda bych Vám zacitovala z Koncepce národní bezpečnosti, kterou pro ANS vypracovala agentura Exanpro. Tato koncepce vychází z odpovědnosti české vlády a její nedělitelné pravomoci se zahraničními subjekty při tvorbě a uplatňování Bezpečnostní strategie.

 

  1. Cílem Bezpečnostní strategie České republiky jako suverénního státu je zajistit a udržovat bezpečné prostředí na celém území svého teritoria tak, aby mohly být úspěšně realizovány formy ekonomického a společenského života.

  2. Bezpečnostní strategie ČR je základním dokumentem pro bezpečnostní a zahraniční politiku státu. Je zaměřena především na úsilí spojené se zachováváním mezinárodního míru.

  3. Mezinárodní organizace a zahraniční země nemohou být výchozími činiteli při tvorbě a uplatňování Bezpečnostní strategie ČR. Ta musí vzniknout na národní úrovni. Je to pouze národní vláda, která má výhradní právo přijmout zahraniční politiku.

 

Nechá-li se česká vláda v bezpečnostních otázkách ovlivňovat ze strany mezinárodních organizací, jednotlivých zahraničních zemí nebo jiných subjektů na úkor zájmů a potřeb své vlastní země, pak předkládá zjevný signál o tom, že Česká republika ztrácí svou státní suverenitu.

 

Musíme tedy prosazovat jednoznačně mírovou politiku – nesmíme být součástí mezinárodních vojenských misí NATO v zemích, se kterými naše země žádné spory nemá, nesmíme se nechat zatáhnout do války s Ruskem. A musíme o tom rozhodnout již v těchto volbách. Protože jde skutečně o všechno!!!!

 

Praha dne 9. 9. 2017                                                                PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D.

_________________________________________________________________________

10. čvn, 2017

Demonstrace: zástupci SPD, Bloku proti islamizaci, ANS a sportovní střelci a myslivci demon. Kdyby informace o konání této konference vešla ve známost dřív, jistě by byla účast na demonstraci daleko větší. Ale oficiální zpráva o konání konference se v tisku objevila zhruba před dvěma dny.

Další podrobnosti jsou ZDE:
http://video.idnes.cz/?idvideo=V170609_102511_zpravodaj_jaha

9. kvě, 2017

Pochod Nesmrtelný pluk se letos 8. května uskutečnil v Praze na Loretánském a Hradčanském náměstí již podruhé. Přítomny byly zhruba dva tisíce lidí z celé země. Lidé si tak připomněli Den vítězství a pravdivá fakta, týkající se II. světové války - zejména jejího konce. Nesli s sebou fotografie svých předků, kteří během války zemřeli, a byli na ně náležitě hrdi. S radostí nesli tváře a jména svých tatínků, maminek, dědečků a babiček – prostě svých předků, kterých si dodnes velmi váží. Každý měl na své hrudi Georgijevskou stužku -  symbol památky vítězství nad nacismem.

 

Akci organizovalo několik občanských spolků, které podepsaly Memorandum o spolupráci. Hlavními organizátory byly: Občanské sdružení pro multikulturní společnost, Pražský Telegraf, Koordinační rada ruských krajanů, Všekozácký Svaz Českých zemí a Slovenska, České mírové fórum, Společnost Ludvíka Svobody, Slovanský výbor ČR a Český svazu bojovníků za svobodu. Akce se zúčastnili též zástupci ANS.

 

Lidé  veřejně uctili památku vojáků, kteří bojovali na frontách II. světové války za osvobození Evropy od nacismu, i těch, kteří pomáhali osvobozujícím armádám v týlu, a dále všech vězněných a nuceně nasazených i všech nevinných obětí. Účastníci přišli především se záměrem zachovat ve společnosti a v rodinách osobní vzpomínky na generaci, která zachránila svět od nacismu. Vzhledem ke stávající nebezpečné mezinárodní situaci považovali mnozí svoji účast též za symbolické vyjádření občanského postoje — tedy vyjádření odporu k válce obecně.

Od roku 1989 se v naší zemi projevuje snaha pozměnit oficiální historii a to tak, aby vyhovovala jistým mocenským skupinám a jejich zájmům o manipulaci společnosti jako celku. Tento trend je do očí bijící ve všech veřejnoprávních a mainstreamových sdělovacích prostředích a pak především ve školách. Je tedy třeba neustále připomínat, že naši předci položili své životy za to, abychom my všichni mohli žít. A také je nutné říkat zcela jednoznačně, že naši zemi osvobodila především Rudá armáda.

 

Z pódia zazněla i tato slova:

„Vzpomínám na 360 tisíc československých občanů, kteří položili životy i za můj život. Ti všichni si zaslouží úctu. A bohužel není málo rodin, které vůbec neví, jak jejich blízcí skončili a kde. Pamětníci již pomalu nejsou a současná, hlavně mladá generace, by měla vědět, jak to skutečně bylo. Protože není málo těch, kteří historii překrucují…… Připnu si Georgijevskou stužku na kabát, koupím kytici květin a položím ji pod pamětní desku obětem války. Ta kytice ale bude patřit i milionům padlých sovětských a spojeneckých vojáků, jako projevení vděčnosti za můj, a nejen můj, zachráněný život.“

 

Jaroslav Seifert, nositel Nobelovy ceny za literaturu

Přilba hlíny – výběr z básně

 

A kdo dal tankům křídla? Kdo? / Noc čtvrtá byla ze všech nejdelší / to volali, že hoří Pražský hrad. / Však časně zrána ruka obhroublá / mně padla do mých. / Jak se jmenoval ten rudý voják, /  už jsem zapomněl, / však jeho ruku držím dodneška. / Noc pátá poté byla bílým dnem.

 

Praha 8.5.2017, Vladimíra Vítová, předsedkyně ČMF

___________________________________________

Text byl publikován též ZDE Nová republika

http://www.novarepublika.cz/2017/05/pochod-nesmrtelny-pluk-v-praze.html

 

Text byl publiková též ZDE Czech Free Press

http://czechfreepress.cz/vase-free-zona/pochod-nesmrtelny-pluk-v-praze.html

 

Text byl publikován též ZDE Parlamentní listy

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Vladimira-Vitova-Pochod-Nesmrtelny-pluk-v-Praze-pripomnel-fakta-o-2-svetove-valce-487016

 

Text zazněl ZDE na České nezávislé televizi CNTV

https://www.youtube.com/watch?v=2-qsmqClxwg

 

 

_________________________________________________________________________________